Ľúbostná pieseň z Očovej

Počúvaj, počúvaj je pieseň z obce Očová v detvianskom regióne. V úprave Márie Jašurdovej získala archaická ľudová pieseň nové rozmery. Postupné napájanie sa hlasov, zvukomalebné plochy a sólové úseky nechávajú vyniknúť farebnosť hlasov spevákov a zároveň dokazujú kompozičné majstrovstvo skladateľky. Tá modernizuje chápanie a prácu s ľudovým materiálom, podporuje jednoduchosť nápevu, postupne kumuluje napätie a tak vytvára v podstate úplne nové dielo.

Pieseň nás vnútorne zasiahla už po prvom spoločnom prespievaní. Nacvičovanie bolo rýchle, pretože sme frázovanie i celkovú náladu diela prežívali rovnako. Snažili sme sa o čo najprirodzenejšie jednoduché spievanie, aby čo najviac vynikli jednotlivé hlasové linky aj harmónie, hovoria speváčky zo zoskupenia WAF Band, ktoré skladbu pripravilo.