Stroon uvažuje o napätí v spoločnosti

Novým albumom Meditations on Dichotomy uzatvára slovenský hudobník Stroon svoju vokálnu sériu, ktorá zahŕňa albumy Songs of Concealed Amplitude a Überhormones. Táto štyridsaťminútová skladba pre soprán, ansámbel a elektroniku je spojením experimentálnej a súčasnej klasickej hudby. Témou libreta je polarizácia spoločnosti, presýtenie informačného priestoru protichodnými informáciami a snaha nájsť osobné východisko z tejto situácie.

Skladba pozostáva z dvoch častí – Tensions a Releases – odkazujúcich na pocit napätia a uvoľnenia z neho. Tensions hovorí o narastajúcom napätí v spoločnosti, o neschopnosti nájsť spôsob, ako sa zjednotiť pri diskusiách o aktuálnych témach, ako sú rod, trans identita, klimatické zmeny, imigrácia, progresivizmus a konzervativizmus. Releases, uvoľnenie z napätia, je snahou o zmierenie, nájdenie cesty a ľudského spojenia, uvedomenie si, že sme súčasťou jedného priestoru.

Výraznou líniou je spev sopranistky Kataríny Kurucovej, držiteľky mnohých speváckych ocenení, ktorá hosťovala aj v Carnegie Hall a na viedenských pódiách.

Stroon je živou súčasťou slovenskej hudobnej scény už viac ako desať rokov. Nielen vďaka vibrafónu, ktorý je jeho hlavným nástrojom, ale aj vďaka množstvu projektov a spoluprác, v ktorých zanecháva svoj podpis. Reflexia, kontemplácia, snaha o stav beztiaže, konceptuálnosť – to všetko sú myšlienky, ktoré stoja za jeho tvorbou. Jeho živé vystúpenia a produkcie vznikajú špecificky podľa miesta, času, publika a daného projektu, výsledkom čoho je zmes elektroakustických kompozícií, ktoré sa snažia objavovať nové obzory a sprostredkovať pohlcujúci zážitok. Doteraz vydal viac ako desať albumov.