Trilobeat otlačený do vinylu

Je súčasný stav planéty odrazom nášho odpútania sa od prírody? – pýtajú sa tvorcovia nového videoklipu ku skladbe Červená. Alebo sme napriek všetkému ešte stále jej súčasťou? Zraniteľnými cicavcami so základnými inštinktami? – pátrajú ďalej. Tento motív sa nesie obrazovo cez celé dielo, ktoré v rôznych rovinách a symboloch rozoberá vzťah človeka a prírody, ich vzájomné ovplyvňovanie sa a prelínanie.

Skladba sa nachádza na albume Zánikový horizont, ktorý kapela Trilobeat vydala v máji tohto roku pod hlavičkou vydavateľstva Hevhetia. Album nesie názov podľa čiernej popolčekovej čiary, ktorá pri archeologických vykopávkach signalizuje zánik jednej civilizačnej vrstvy. Tvorí jednotný príbeh mapujúci tému klimatickej krízy a osudu našej civilizácie, sprostredkovaný cez inštrumentálne skladby s vplyvom alternatívnej hudby, nu-jazzu, či prog-rocku.mAlbum od vydania žne kladné ohlasy – ako od fanúšikov, tak aj hudobných kritikov.

Vždy bola pre nás podstatná vizuálna stránka tvorby. Pri komponovaní nového albumu sme neustále mali v hlave jeho filmové prevedenie – dalo by sa povedať alegorický dokumentárny film. Bolo nám však jasné, že na tento koncept si už nevystačíme sami, preto sme oslovili filmárov, ktorý nám pomohli pretaviť koncept do reality, vysvetľuje klavirista a skladateľ Jakub Mikula.

Vymyslieť vizuál na skladbu z albumu Zánikový Horizont bolo pre nás veľmi inšpiratívne, environmentálny apel je pre nás dôležitou témou. Zároveň to bola výzva – vytvárať do uceleného hudobného diela príbeh, ktorý by sedel k hudobnému aranžmá s touto tematikou. Väčšinou pracujeme v opačnom procese, kde hudba podporuje obraz, komentuje spoluprácu s kapelou režisérka Jana Durajová.

Zábery divokej prírody poskytol zo svojho archívu prírodopisný filmár Braňo Molnár. Náležite dopĺňajú dejovú líniu a post-katastrofické scény. Pri niektorých záberoch som zostal v úžase. Napríklad sa nám podarilo zachytiť stádo srniek pasúcich sa pred dymiacou rafinériou, ako by sme si ich tam boli naaranžovali – výstižné vyjadrenie toho, ako zasahuje ťažký priemysel do prírodného prostredia, spomína kameraman a režisér Ivan Hrušovský.

V klipe vytvoril efemérne mytologické zviera, ktorého telo je pospájané z najrôznejších živočíchov. Využil pri nich animačný princíp koláže, kde pracoval s vystrihnutými fragmentami zvierat najmä z historických encyklopédií. Filmári navštívili množstvo antikvariátov a vyberali vhodný, čo najmenej digitálny vizuálny materiál. Tak sa v klipe nachádzajú napríklad kresby z učebnice Prírodopisu pre meštianske školy z roku 1931 či Encyklopédie zvierat z roku 1948.

Zarovno s novým videoklipom kapela ohlásila aj limitovanú edíciu albumu Zánikový horizont na vinylových LP platniach. O špeciálny master sa postaral Miroslav Chyška, vyrezanie individuálnej matrice zabezpečil Pavel Karlík v SONO štúdiu. Špičkový zvuk na svetovej úrovni tak dostalo presne 100 kusov platní.