Horníčkovo jubileum

Tento rok si pripomíname 100. výročie narodenia Miroslava Horníčka. Vydavateľstvo Supraphon pri tej príležitosti vydáva reprezentatívny komplet nahrávok, ktorý zachytáva 50 rokov jeho mimoriadnej tvorby.

Supraphon potešl priaznivcov bystrého humoru Miroslava Horníčka unikátnym kompletom, ktorý obsahuje nahrávky doposiaľ nikdy nevydané, ale i známe či zabudnuté. Pod názvom Dobře odtajněný Miroslav Horníček vyšiel komplet na 3mp3CD.

Miroslav Horníček je tu predstavený ako herec, konferencier, klaun a interpret predovšetkým vlastných textov. Výber dramaturga Jakuba Kamberského preto obsahuje niekoľko už skôr vydaných titulov. Okrem nich sa tu objavia nikdy nevydané skvosty (napríklad pásmo Zavinil to bubínek, Nocturné), v ktorých Miroslav Horníček exceloval ako sprievodca dejom, jeho komentátor i hybná sila.

Aby sme zachytili neznáme nahrávky, nechávame v niekoľkých prípadoch viac verzií toho istého. To sa týka napríklad Předscén s Janom Werichom, alebo vlastných Horníčkových textov Chvála pohybu. Prinášame záznamy série hier divadla Semafor s Miroslavom Horníčkom v hlavnej úlohe, neznáme verzie už dávnejšie vydaných relácií a dosiaľ nevydané recitály. Komplet uzatvára koláž publicistu a riaditeľa Divadla Viola Roberta Tamchynu, nápadito zostavená z rôznych zvukových úryvkov, tvoriacich akýsi vlastný životopis oslavovaného majstra slova, upresnila obsah výročného kompletu producentka Naďa Dvorská.

Názov Dobře odtajněný Miroslav Horníček je parafrázou jednej zo slávnych Horníčkových knižiek a audiokníh Dobře utajené housle. Box obsahuje zvukové záznamy z rokov 1952 až 2002 v celkovej dĺžke viac ako 30 hodín.