Japonské básnické miniatúry

Haiku sú klasické japonské sedemnásťslabičné básnické miniatúry. Japonských čitateľov uchvacujú už od 17. storočia, no postupne si získali obľubu po celom svete. A nájdu si veľa záujemcov aj na Slovensku. Dôkazom je aj nová jedinečná kniha Haiku v obrazoch, ktorú uviedli do života v Bratislave.

Počiatok haiku ako japonského trojveršového lyrického útvaru sa zakladá na štandardnej slabičnej pravidelnosti 5 – 7 – 5 slabík (resp. mór). Zjednodušene ide o krátku básničku bez názvu s obmedzeným počtom slov. Neobsahuje metafory, úvahy, zamyslenia, ani hodnotenia. Haiku by sa nemalo rýmovať a je to vlastne poetický ekvivalent malého obrázku alebo fotky.

Nik nejde
po tejto ceste len ja
tento jesenný večer
– Bašó –

Každá báseň je okrem slovenského textu aj v japončine a dopĺňajú ju japonský fonetický preklad a ilustrácia zdôrazňujúca alebo odrážajúca tému básne. O preklad do slovenčiny sa zaslúžila dvojica autorov: básnik, literárny vedec a prekladateľ Ján Zambor, ktorý do knihy napísal aj erudovaný odborný úvod, a japonológ a prekladateľ František Paulovič.

Haiku v obrazoch vychádza v limitovanej edícii 500 očíslovaných výtlačkov. Súčasťou je ručne číslovaná kniha. Čierny poťahový materiál Arlin s elegantnou zrnitou štruktúrou, na prednej doske názov titulu razený zlatou fóliou a k tomu originálna grafika od Japonky žijúcej na Slovensku Nany Furija. Môžete si vybrať haiku Vlk alebo haiku Líška.

Okrem mimoriadneho obsahu je tento výtlačok zaujímavý aj svojou formou. Bol vyrobený tradičnou čínskou technikou viazania kníh, ktorú vyvinuli za vlády dynastie Ming (1368 – 1644) a používala sa až do prevzatia západných technológií väzby na začiatku 20. storočia. V tradičnej čínskej väzbe sú jednotlivé listy papiera potlačené iba z jednej strany a každý list je preložený napoly, pričom potlač je na vonkajšej strane. Knižný blok sa vkladá medzi dve dosky a zošíva sa cez otvory vyrazené na okrajoch zložených listov.

Milan Buno, knižný publicista