Prebuďte svoje superschopnosti

Podľa celosvetovo známej duševnej učiteľky Sonie Choquette sme obdarení tromi superschopnosťami – meditáciou, predstavivosťou a intuíciou. Ak ich rozvíjate, umožnia vám žiť život svoj život v pohode a plnohodnotne.

Vďaka knihe Tvoje 3 najlepšie superschopnosti sa naučíte:
* využívať meditáciu na vyčistenie vášho vnútra a opustenie všetkého, čo vám už nepomáha
* ovládnuť svoju predstavivosť a využiť ju na vybudovanie toho, po čom túži vaše srdce
* spojiť sa so svojou intuíciou, aby ste robili tie najmúdrejšie, najbezpečnejšie a najuspokojujúcejšie rozhodnutia v každej situácii

Táto praktická kniha plná inšpirujúcich príbehov vychádza zo Soniiných skúseností so stovkami klientov za viac ako tridsať rokov a sprevádza čitateľov technikami a praktickými tipmi, ktoré sa dajú ľahko zakomponovať do dennej rutiny.

Tieto super schopnosti dokážu viesť k najlepším rozhodnutiam, nájsť to najlepšie načasovanie a prechádzať životom tým najsynchronizovanejším spôsobom a súčasne mu pridať čaro a naplniť ho radosťou. Dokážu zlepšiť zdravie, uvoľniť stres, odbúrať strach, doplniť hojnosť a zároveň pomôžu naplniť zmysel života.

Rozvíjať tieto super schopnosti vôbec nie je náročné. Sú vrodené v každom z nás. Ako duchovné bytosti máme možnosť rozvíjaním týchto troch vrodených schopností prežiť výnimočný život. A takýto život je prirodzený, ľahký a jednoducho dosiahnuteľný. Takže, aké sú vlastne tie tri super schopnosti, ktoré by ťa mali zaujímať?, pýta sa autorka knihy Tvoje 3 najlepšie superschopnosti Sonia Choquette.

Začítajte sa do knihy Tvoje 3 najlepšie superschopnosti:
A TAKTO FUNGUJÚ…
Pri používaní svojej prvej super schopnosti – meditácie – kontrolujeme svoje reakcie na naše vedomé myšlienky, čo v nás vyvoláva pocit slobody a pokoj v duši. Dosť dlho sa odpútavame od svojej opičej mysle a pripomíname si, že nie sme naším intelektom a našimi emóciami, ale skôr duchovnými bytosťami na ľudskej púti, ktoré sú schopnosťou myslenia a cítenia obdarované, nie obmedzované. Meditácia upokojuje našu myseľ, prečisťuje našu hlavu a zmierňuje modely stresového myslenia a cítenia. Poskytuje nám chvíľu na regeneráciu a schopnosť povzniesť sa nad obmedzené reakcie vlastnej mysle, aby sme si uvedomili svoju pravú podstatu tvorivých duchovných bytostí a zostali zodpovední za svoje vlastné osudy.
Pestovaním predstavivosti, našej druhej super schopnosti, rozvíjame schopnosť predstavovať si a tvoriť obohatené životy naplnené spokojnosťou a hojnosťou, a to spôsobmi, ktoré sú pre nás dôležité a vyhovujúce. Predstavivosť je štetec maľujúci scenériu našich životov.
Naša predstavivosť určuje, kým chceme byť, ako chceme žiť a čo sme sa rozhodli v živote robiť. Predstavivosť je sila, ktorá definuje náš životný rozlet. Predstavivosť je energetickou silou všetkej kreativity.
Nemôžeme vytvoriť to, čo si nedokážeme predstaviť, ale vždy tvoríme to, čo si predstavujeme. Predstavivosť poháňa ľudský prejav a skúsenosť na každej úrovni: mentálnej, emocionálnej i fyzickej.
Pri rozvíjaní tretej super schopnosti, svojej intuície, využívame vrodenú schopnosť vnútorného navádzacieho systému, ktorý nás vedie k splneniu túžob a pritom nám neublíži. Naša intuícia v nás udržiava vernosť samým sebe a integritu s pravou podstatou. Ako duchovné bytosti máme všetci akýsi vnútorný navádzací systém, určený na to, aby nás viedol k najúplnejšiemu potenciálu, k najhodnovernejšiemu vyjadreniu samých seba a nášho najväčšieho dobra, a súčasne odvádzal od toho, čo neodráža našu pravú podstatu, nenapĺňa náš zmysel pre účel alebo čo nás neudržiava bezpečne na našej ceste. Intuícia je vrodený kompas na udržiavanie kurzu. Keď sa vyplavíme za svojimi najväčšími snami, upozorňuje nás na možnosti a súčasne vystríha pred nebezpečenstvom a rozptyľovaním, ak sa odkloníme od správneho cieľa.
Keď rozvíjame tieto tri super schopnosti a necháme ich v našich životoch pôsobiť, sme ustálení – uzemnení, prekypujeme nápadmi, kreativitou, hojnosťou a energiou, máme zmysel pre zdravú cieľavedomosť a sme v harmónii so svetom okolo nás.
Tri super schopnosti nám umožňujú otvoriť srdcia, odpustiť, prebudiť svojho ducha a plniť svoje sny. Zmierňujú naše obavy, odstraňujú naše starosti, dodávajú nám silu dôstojne čeliť ťažkostiam, pomáhajú nám rozoznať a využiť príležitosti a v každom dennom okamihu nám ukazujú cestu k úspechu.
Tieto tri super schopnosti „ovládali“ všetci úspešní a spokojní ľudia, ktorých som viedla a trénovala. Boli ich tajomstvom k úspechu a chcela by som, aby rovnako slúžili aj tebe.

Milan Buno, literárny publicista