Kričiace kamene

27. januára 2017

„Táto próza sa nebude čítať ľahko ani bigotnému kresťanovi, ani hedonistovi, ale bude sa čítať jedna radosť čitateľovi autentických príbehov,“ tvrdí v doslove knihy Kričiace kamene Andrej Ferko. Autor takýchto literárnych diel je totiž stvoriteľom […]