Dubčeka stvárni ruský herec

Producent Andrej Antonio Leca s tímom dvojdielneho filmového projektu Dubček – Sloboda, alebo smrťDubček – Ľudská tvár, v októbri absolvoval rokovania v ruskej metropole. Alexandra Dubčeka, prvého tajomníka ÚV KSČ, hlavného predstaviteľa Pražskej jari a významnú osobnosť našich nedávnych dejín, ktorý sa svojou ľudskou tvárou vo vysokej politike stal známy v celom svete, stvárni jeden z najznámejších a najúspešnejších ruských hercov Oleg Meňšikov.

Výber hlavného predstaviteľa – postavy Alexandra Dubčeka nebol ľahký. Odkedy na projekte pracujeme som sa aj s členmi tímu dôsledne zamýšľal a venoval výberu herca. Napokon je to titulná postava nášho veľkofilmu. Z desiatok mien, ktoré prichádzali do úvahy sa napokon urobil užší výber až som sa zameral na jedného. Pre mňa ako hlavného producenta a autora projektu je veľkým potešením, že našu ponuku prijal adept, ktorého sme určili ako výber číslo jeden, vyjadril sa producent Andrej Antonio Leca.

Jedného z najobsadzovanejších hercov v Rusku, laureáta mnohých ocenení, vďaka jeho výzoru a inteligencii často prirovnávajú k Gérardovi Philipovi. Natočil filmy najrôznejších žánrov. Slávny vo svete sa stal vďaka úlohe v oscarovom filme Unavení slnkom a neskôr úlohou v ďalšom Michalkovom filme Sibírsky barbiér. Ďalšou významnou snímkou, v ktorej získal úlohu je film Wargniera Východ – Západ.

Stretnutie s Olegom sa nieslo vo veľmi príjemnom, srdečnom duchu a samotný Oleg vyjadril potešenie z nášho výberu a potvrdil, že sa rád ujme a stvárni významnú postavu v našom veľkofilme. Nasledoval podpis Dohody o spolupráci, ktorá predchádza samotnej Zmluve. Jeho charizmu a vyžarovanie vnímam ako veľmi blízke s postavou Alexandra Dubčeka, ktorý sa vo vrcholovej politike zapísal do svetových dejín svojou výraznou charizmou a doslova ľudskou tvárou, na rozdiel od všetkých ostatných vtedajších mocnárov, povedal producent.

Filmový projekt v réžii svetoznámeho chorvátskeho režiséra Lordana Zafranovića mapuje celý život Dubčeka, jeho rodiny, je plný zvratov a drámy, sleduje udalosti v širokom geopolitickom kontexte. Zachytáva celý jeho život a teda aj udalosti takmer celého 20. storočia. Ako už bolo avizované, bývalého sovietskeho vodcu Leonida I. Brežneva vo filme stvárni jeden z najvýznamnejších hercov svetovej kinematografie Gérad Depardieu.

Filmový projekt je inšpirovaný životom Alexandra Dubčeka, ale nie je to životopisný film. Tvorcovia sa opierajú o konkrétne historické udalosti. Tieto sú však pozadím pre ľudské osudy dvoch generácií: rodičov a ich detí. Zameriavajú sa na rodinné vzťahy – historické pohyby priamo vplývajú na ich realitu.

Celý koncept zahŕňa obdobie od roku 1918 po rok 1992 s náznakom časového a významového presahu po súčasnosť. Celý dej bude obsiahnutý v dvoch viac-menej samostatných celkoch. Pôjde teda o dva celovečerné hrané kinofilmy, každý s rozsahom približne dve a pol hodiny, pričom sa vytvorí potenciál pre niekoľkodielny televízny seriál.

Prvý film s podtitulom Sloboda, alebo smrť začína v roku 1918 v Chicagu, USA a končí v roku 1956 v Moskve, ZSSR. Druhý film s podtitulom Ľudská tvár začína v šesťdesiatych rokoch v Československu a končí v Prahe roku 1992, keď hlavný hrdina tragicky zomiera.