K úspešnému slovenskému filmu Kto je ďalší? vychádza odborná publikácia

Kto je ďalší?

Slovenský film Kto je ďalší? režiséra Mira Drobného sa stal po 10 týždňoch od premiéry najnavštevovanejším školským filmom na Slovensku za posledných viac ako 20 rokov. Premieta ho rekordných vyše 110 kín, v ktorých si ho už objednalo 350 základných a stredných škôl. Ďalšie objednávky stále prichádzajú.

Film zatiaľ videlo 50 tisíc divákov, z toho 18 tisíc najmä rodičov a 32 tisíc študentov počas školských projekcií. Objednávky stále prichádzajú a ďalších 10 tisíc školákov ho uvidí do konca roka. Spolu 42 tisíc žiakov, to je dvakrát plný Národný futbalový štadión v Bratislave,“ doplnil Peter Novákfilmovej distribučnej spoločnosti Bontonfilm.

Pri tejto príležitosti vychádza nová publikáciu s názvom 1000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 1000 dôvodov na riešenie. Obsahuje vyjadrenie 15 odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, vzdelávania a výchovy, sociálnej práce, prevencie, polície, samospráv či Linky detskej istoty. Ďalej v nej nájdete výber z 1000 reakcií tínedžerov na film, ktoré sú zoradené do prehľadných skupín ako napríklad správy o pochopení svojich rodičov a ich úlohe vo výchove, výpovede o šikanovaní, správy o uvedomení si hodnoty života alebo výzvy aby sme pred ohrozeniami internetu nezatvárali oči a otvorene sa o nich hovorili.

Je to až neuveriteľné, že v dnešnej uponáhľanej dobe pociťujú diváci filmu Kto je ďalší? potrebu písomne zdieľať pocity a odhaľovať svoje problémy. PhDr. Nataša Slavíková odborníčka na mediálnu výchovu to vníma ako jav, ktorý je potrebné hlbšie skúmať. Reakcie žiakov ZŠ a SŠ poukazujú na vážne spoločenské problémy. Zdôverujú sa s tým, že sami boli svedkami alebo sú šikanovaní a doteraz to nikomu nepovedali. Otvára to problém skreslených štatistík, nedostatočných výskumov, keďže títo tínedžeri odkryli svoje tajomstvá až po vzhliadnutí filmu. Tvorcovia filmu si získali ich dôveru viac ako rodičia, učitelia či psychológovia. Problematika ochrany detí v online svete si vyžaduje naliehavé systémové riešenia a efektívnejšiu inštitucionálnu podporu. Ďakujem za film, že nám všetkým otvoril oči.

Ak chcú školy zásadným spôsobom znížiť výskyt šikanovania, sextingu či negatívneho vplyvu sociálnych sietí na ich žiakov, nech idú na film Kto je ďalší?. Ušetrí im to čas na vysvetľovanie dôsledkov nezodpovedného správania sa v online prostredí. Za 90 minút filmovej projekcie sa dozvedia viac ako počúvaním iba teórie, povedal Miro Drobný režisér filmu. Triednické hodine, ktoré odporúčam po vzhliadnutí filmu, zbližujú žiakov, pedagógov, výchovných poradcov a psychológov.