Aneta Langerová nominovaná na prestížne medzinárodne ocenenie

Aktuálny 11. ročník ankety Európsky nezávislý album roka IMPALA 2020 pozná svoje nominácie. Asociácia nezávislých hudobných spoločností IMPALA (The Independent Music Companies Association) sídliaca v Bruseli zverejnila 25 albumov, ktoré vzišli z nominácií národných asociácií, ktoré sú jej členmi. Nominované albumy mnohých odlišných žánrov a jazykovej rozmanitosti ilustrujú diverzitu európskeho nezávislého hudobného trhu. Za Platformu, teda českú asociáciu nezávislých výrobcov zvukových záznamov, bol nominovaný album Anety Langerovej – Dvě slunce, vydaný spoločnosťou Art Shock.

Výkonná predsedkyňa správnej rady IMPALA Helen Smith k vyhláseniu nominácií uviedla: Tohtoročný užší výber obsahuje 25 úžasných a hudobne rozmanitých albumov. Je to skvelá príležitosť upozorniť na nezávislých umelcov z celej Európy. Rok 2020 bol ťažkým rokom a tento užší výber je povzbudením pre nový začiatok.  O víťazovi bude rozhodnuté vo februári tohto roka.

Koncom minulého roka sme oslovili našich členov, ktorými sú české nezávislé hudobné vydavateľstvá, ale i nečlenov, aby nominovali album domáceho interpreta, ktorý bol českým nezávislým labelom vydaný v roku 2020. To boli hlavné predpoklady pre splnenie podmienok nominácie, uviedol manažér Platformy Matěj Burda a upresnil: Z doručených prihlášok sa následne hlasovaním v Platforme rozhodlo o nominácii nového albumu Anety Langerovej. Myslíme si, že práve album Dvě slunce vďaka svojim originálnym nadčasovým piesňam má šancu uspieť v medzinárodnej konkurencii a byť tým najlepším aktuálnym reprezentantom českej nezávislej scény.

Platforma českých nezávislých výrobcov zvukových záznamov vznikla v roku 2011 ako reakcia nezávislých výrobcov zvukových záznamov na dianie na poli kolektívnej správy práv. Väčšie množstvo malých nezávislých subjektov nebolo schopné jednotlivo adresovať svoje nároky a požiadavky, často sa nezhodujúce s presadzovaním cieľov zjednotenej a silnej skupiny veľkých nadnárodných vydavateľstiev. Z tohto dôvodu prišlo k zjednoteniu nezávislých výrobcov a k sformovaniu Platformy. Od svojho vzniku sa Platforma usiluje o presadzovanie záujmov svojich členov, najmä na poli kolektívnej správy práv a v oblasti distribúcie zvukových záznamov. V roku 2017 sa Platforma stala členom medzinárodnej organizácie IMPALA a zastupuje záujmy svojich členov na európskej a svetovej úrovni.

Cena Európsky nezávislý album roka bola prvýkrát vyhlásená v roku 2011 pri príležitosti 10. výročia IMPALY. Toto ocenenie prezentuje a šíri rozmanitosť nezávislých talentov v celej Európe. Víťaz je vybraný na základe otvorených kritérií z užšieho výberu zostaveného z nominácií národných albumov zo všetkých kútov Európy, ktoré boli národnými asociáciami nominované pre svoju hudobnú, umeleckú alebo inú výnimočnú kvalitu. Predchádzajúcimi víťazmi Ceny sú Apparat, Viagra Boys, Gurr, Agnes Obel, José Gonzalez, Caribou, Guadalupe Plata, The XX, Adele a Efterklang.