Collegium Marianum prináša album

Renomovaný súbor Collegium Marianum, ktorý tento rok oslávi 25 rokov od svojho založenia, sa intenzívne venuje hudbe 17. a 18. storočia so zameraním na českých a v strednej Európe pôsobiacich autorov. Pred 15timi rokmi zahájilo Collegium Marianum úspešnú spoluprácu s hudobným vydavateľstvom Supraphon, ktoré vydalo už osem ich nahrávok, a to nielen v rámci pozoruhodnej série Hudba Prahy 18. storočia.

Aktuálne do diskografie Collegium Marianum pribudne album deviaty, ktorý dostal tajomný názov Cachua Serranita. Prináša diela českého skladateľa Josefa Brentnera, talianskeho jezuitu Domenica Zipoliho či švajčiarskeho misionára Martina Schmida, ktoré sa rozozneli pred mnohými storočiami v indiánskych komunitách uprostred džungle a v horách. Ich diela sa miešali s tradičnou hudbou, rovnako ako sa kečua, jazyk miestnych obyvateľov, miešal so španielčinou.

Umelecká vedúca Collegia Marianum Jana Semerádová k novému albumu Cachua Serranita uvádza: K spojeniu dvoch od seba tak vzdialených kútov sveta ma priviedol nielen pomyselný lodný kufor, v ktorom sa do Južnej Ameriky dostávali partitúry barokových majstrov, medzi nimi i obľúbeného Brentnera, ale predovšetkým vášeň pre ľudovú hudbu a objavovanie naozaj barbarskej krásy, ako sa Telemann vyjadril o hanáckych piesňach a tancoch. Rovnako boli európski misionári uchvátení muzikalitou pôvodných obyvateľov dnešnej Bolívie a Peru.