Hex si opäť zaspomína Ďuďa

Foto: Braňo Šimončík

Skupina Hex chystá koncertnú spomienku na svojho speváka Ďuďa a to hneď dvakrát. Presne v deň odchodu Petra Dudáka – 14. augusta organizuje v Amfiteátri v Banskej Štiavnici koncert s názvom Hex pre Ďuďa. Na svojho speváka si skupina zaspomína aj 20. augusta 2021 na akcii Grape pod mostom.

Atmosféra minuloročného koncertu bolo napriek nepriazni počasia fantastická. Ľudí neodradil ani dážď a v Ďuďovej obľúbenej Banskej Štiavnici odspievali pod dáždnikmi celý koncert. Veľmi sme si vážili aj účasť Ďuďových rodičov. Určite boli pri pohľade na obecenstvo šťastní, akú nezmazateľnú umeleckú stopu zanechal ich syn, vyznal sa Martin Fefe Žúži.