Hobojista Vilém Veverka zahrá Mariána Vargu

Atraktívny koncert s príťažlivým názvom (Ba)Rock Goes To Hollywood pripravuje jeden z najvýraznejších súčasných interpretov českej vážnej hudby – hobojista Vilém Veverka. Pôjde o program, aký sa u nás na klasických koncertných pódiách stále objavuje iba sporadicky. Vilém Veverka definoval svoj dramaturgický zámer týmito slovami: Skutočné majstrovstvo vyžaduje motiváciu a odhodlanie prísť na koniec cesty. Ide o testovanie vlastných hraníc, poťažmo limitov hudby v kontexte neustáleho pokušenia zájsť ešte o kus ďalej.

Koncert ktorý sa uskutoční v stredu 27. marca 2019 v pražskej Novomestskej radnici, je zároveň pre Viléma Veverku a jeho Ultimate W Band prípravou na nahrávanie nového albumu, ktorý by mal vyjsť budúci rok. Pôjde o unikátnu konfrontáciu hudobných štýlov a žánrov. Popri neortodoxnej interpretácii barokovej hudby Antonia Vivaldiho a Johana Sebastiana Bacha zaznejú nové opusy Jozefa Vejvodu, Mariána Vargu, Astora Piazzolu alebo Ennia Moriconeho. Špeciálnym hosťom koncertu bude zmiešaný zbor z chrámu Matky Božej pred Týnom v Prahe Notre Dame, vedený zbormajsterkou Leonou Stříteskou-Salákovou.

Vilém Veverka patrí k najrešpektovanejším českým interpretom vážnej hudby. Absolvoval Pražské konzervatórium (F. X. Thuri), Akadémiu múzických umení v Prahe (Liběna Séquardtová) a opakovane sa zúčastnil kurzov významného francúzskeho hobojistu Jeana-Louisa Capezzaliho. Zásadným impulzom v jeho umeleckom rozvoji bolo účinkovanie v Gustav Mahler Jugend Orchester a následné štúdium u popredného nemeckého hobojistu Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne. Jeho umelecký vývoj obohatilo aj pôsobenie v Berlínskej filharmónii (štipendista Karajanovej nadácie). Zvíťazil v jednej z najprestížnejších hobojových súťaží – Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Spolupracuje s významnými českými aj zahraničnými orchestrami. Jeho interpretačnú všestrannosť dokazuje nielen prvá česká kompletná nahrávka Dvanástich fantázií pre hoboj sólo Georga Philippa Telemanna (Supraphon), ale tiež prvé súborné prevedenie Triových sonát Jana Dimasa Zelenku s Ensemble Berlin-Prag, ktorý v roku 2011 spolu s členmi Belínskej filharmónie založil. Vilém Veverka je aj primáriom súboru PhilHarmonia Octet a ambasádorom francúzskej firmy Buffet-Crampon. V septembri 2015 vydal s Ensemble 18+ ďalší, v poradí tretí solový album Oboe Concertos – koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. Výsledkom spolupráce s harfistkou Kateřinou Englichovou je vysoko cenený album Impressions. Zatiaľ najnovší je dvojalbum triových sonát J. D. Zelenku, ktoré Veverka nahral spoločne s členmi Berlínskej filharmónie (Ensemble Berlin-Prag).

Zbor Notre Dame je zmiešaný spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 2004 pri chráme Matky božej pred Týnom v Prahe na Staromestskom námestí. Zbor sa zameriava na interpretáciu liturgickej hudby od renesancie po súčasnosť, so zvláštnym zameraním na vokálno-inštrumentálne barokové a klasicistické diela. Zbor od založenia vedie Leona Stříteská-Saláková.