Martin Kráľ memory

Slovenský hudobný skladateľ a klavirista Martin Kráľ vydal novú skladbu na počesť a pamiatku svojho zosnulého starého otca, slovenského jazykovedca Ábela Kráľa. Ten patril k významným osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie. Martin mal so svojim starým otcom nádherný vzťah a počas jeho posledných rokov trávili spolu veľa času.

Skladbu pre môjho dedka som skomponoval ešte počas jeho života, pri jednej z návštev u neho doma. Keď som mu ju zahral, veľmi sa mu páčila. Videl som jeho zasnený pohľad a to, že spomína na svoj život. Po tom, čo nás dedko, vo veku nedožitých 91 rokov opustil, rozhodol som sa skladbu nahrať v štúdiu a vydať ju na jeho pamiatku, hovorí Martin Kráľ o vzniku pesničky.

Skladba In Memoriam Ábel Kráľ pre mňa nie je len spomienkou na môjho starého otca a jeho život, ale aj posolstvom v pokračovaní jeho odkazu, múdrosti a toho, čo mi odovzdal ako človek. Chcem pokračovať v jeho šľapajach a jeho odkaz ponesiem hrdo ďalej, vyznal sa Martin Kráľ. Rovnako ako pesnička, tak aj videoklip, je spomienkou na život úžasného človeka – môjho starého otca. Tvorí ho koláž fotografií, ktoré som starostlivo vyberal z dedkovho súkromného archívu tak, aby odzrkadľovali a mapovali celý jeho život, hovorí Martin Kráľ k videoklipu.