Philharmonia Octet slávi desiate výročie

Philharmonia Octet vznikol z iniciatívy dvoch skvelých, medzinárodne úspešných českých muzikantov – hobojistu Viléma Veverky a fagotistu Václava Vonáška. Ich zámerom bolo vytvoriť súbor z najlepších českých hráčov súčasnosti, ktorý by konfrontoval domácu hudobnú interpretačnú tradíciu s modernými európskymi štýlmi a trendami. Hráči ansámblu sú vynikajúci sólisti, laureáti medzinárodných súťaží a členovia predných svetových orchestrov (Berlínska filharmónia, WDR Köln, Česká filharmónia).

Keďže členovia PhilHarmonia Octetu pôsobia v mnohých rôznych orchestroch a majú množstvo iných sólových či komorných aktivít, je možné hodnotiť ako úspech fakt, že súbor, ktorý vznikol takmer ešte za našich študentských rokov, sme dokázali zachovať v takmer nezmenenej zostave, glosoval desiate výročie súboru Václav Vonášek a Vilém Veverka k tomu poznamenal: Súhlasím s Václavom, že skĺbiť osem individualít, pri čom mnohí z nás majú navyše sólové ambície, nie je jednoduché. Myslím si, že sa nám darí realizovať náš prvotný zámer – postaviť dychové nástroje na úroveň klasických komorných súborov, sláčikových kvartét a ukázať poslucháčom, že je to možné.

Pri príležitosti 10. výročia od svojho založenia prichádza Philharmonia Octet s novou nahrávkou, ktorá približuje tri takmer odlišné tváre dychového okteta naprieč dvoma storočiami. Nové CD Music for Wind Instruments obsahujúce skladby Beethovena, Kleina a Mozarta.