Philharmonia Octet slávi desiate výročie

11. júna 2017

Philharmonia Octet vznikol z iniciatívy dvoch skvelých, medzinárodne úspešných českých muzikantov – hobojistu Viléma Veverky a fagotistu Václava Vonáška. Ich zámerom bolo vytvoriť súbor z najlepších českých hráčov súčasnosti, ktorý by konfrontoval domácu hudobnú interpretačnú […]

Philharmonia Octet oslavuje

12. marca 2017

Zoskupenie Philharmonia Octet vzniklo z iniciatívy dvoch skvelých, medzinárodne úspešných českých muzikantov – hobojistu Viléma Veverku a fagotistu Václava Vonáška. Ich zámerom bolo vytvoriť súbor z najlepších českých hráčov súčasnosti, ktorý by konfrontoval domácu hudobnú […]