Philharmonia Octet oslavuje

Zoskupenie Philharmonia Octet vzniklo z iniciatívy dvoch skvelých, medzinárodne úspešných českých muzikantov – hobojistu Viléma Veverku a fagotistu Václava Vonáška. Ich zámerom bolo vytvoriť súbor z najlepších českých hráčov súčasnosti, ktorý by konfrontoval domácu hudobnú interpretačnú tradíciu s modernými európskymi štýlmi a trendami. Hráči ansámblu sú vynikajúci sólisti, laureáti medzinárodných súťaží a členovia popredných svetových orchestrov. (Berlínska filharmónia, WDR Köln, Česká filharmónia atď).

Pri príležitosti 10. výročia od svojho založenia prichádza PhilHarmonia Octet s novou nahrávkou, ktorá približuje celkom tri odlišné tváre dychového okteta naprieč dvoma storočiami.

Mozartove serenády, z ktorých sme vybrali tú temnejšiu, závažnejšiu c moll, tvoria základ repertoáru každého podobného súboru, a nemohli tým pádom zostať nezastúpené. Beethovenov Oktet je síce raným dielom, no napriek tomu na mnohých miestach prezrádza autorovu genialitu a zmysel pre inštrumentáciu dychových nástrojov, kde vytvára zvuk takmer symfonicky hutný. A Kleinovo Divertimeto je navzdory mračnám, ktoré sa nad autorom sťahovali v dobe jeho vzniku, dielom vtipným a veľmi rôznorodým. Jednoducho povedané, je to druh hudby, pri ktorej sa interpreti ani poslucháči ani chvíľu nenudia, približuje obsah nahrávky Václav Vonášek.

Slávnostný krst CD prebehne na koncerte Philharmónie Octeta 9. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Zámku Dobříš v rámci 49. ročníka Hudobného festivalu Antonína Dvořáka Přibram. Festival od počiatku svojej existencie disponuje vysoko kvalitnou dramaturgiou a plejádou vynikajúcich umelcov. Okrem Dvořákových diel sa v programe pravidelne objavujú skladby majstrov 18. a 19. storočia. Nechýba ani tvorba súčasných skladateľov a koncertné miesta väčšinou spojené s životom Antonína Dvořáka, obohacujúce zážitkami návštevníkov o ďalší rozmer.