Rozhlasoví bakalári oslavujú 20 rokov

Rozhlasoví bakalári znejú éterom už 20 rokov. Prvý príbeh odvysielalo Rádio Regina 8. mája 1999. Odvtedy si poslucháči mohli vypočuť 787 pokračovaní tejto relácie a tento rok by Rozhlasoví bakalári mali končiť s poradovým číslom 803. Počet zdramatizovaných príbehov zo života je však vyšší, lebo niektoré vydania obsahovali aj dva či tri príbehy.

Štúdio RTVS Košice pripravilo k výročiu kolekciu dvadsiatich príbehov – po jednom za každý rok – ktorá postupne odznie do konca roka v Rádiu Regina vo zvyčajnom vysielacom čase, v soboty o 12:30. Verejná nahrávka 788. časti, ktorá sa uskutočnila vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, sa vo vysielaní objaví v sobotu 11. mája.

V časoch, keď sa o tradícii zvykne hovoriť už po piatich ročníkoch, je 20 rokov dôležitým dôkazom kontinuity, premyslenej dramaturgie, správneho výberu aktérov i správnej miery interakcie s poslucháčmi, ktorí v tomto prípade vystupujú aj ako spoluautori. Som rád, že sa to v rozhlasovej zložke Štúdia RTVS Košice podarilo skĺbiť v tej ideálnej miere a držím tvorcom prsty, aby tradícia pokračovala a časom nabrala aj audiovizuálnu podobu, povedal výkonný riaditeľ košického štúdia Jozef Puchala.

Rozhlasoví bakalári, to sú príbehy poslucháčov Rádia Regina z celého Slovenska. Ich námetov, ktoré prídu do rozhlasu, sa ujímajú skúsení autori, pričom celá literárno-dramatická relácia vzniká v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Účinkovali v nej stovky hercov, vrátane detí z Detskej dramatickej družiny. Hostiteľmi relácie boli napríklad Michal Dočolomanský, Štefan Varga, Jozef Stražan a aktuálne je to Ľuba Blaškovičová.

Relácia, ktorá ponúka komické či tragikomické zážitky zo života, patrí do zábavných žánrov, vysiela však vážne posolstvo – že z problémov sa môžeme dostať, ak vezmeme rozum do hrsti, sme aktívni a pomôžu nám rodinní príslušníci, priatelia či dobrí ľudia vo všeobecnosti. Listy, ktoré za dvadsať rokov prišli do Slovenského rozhlasu, odrážajú v pozadí svojich príbehov, čím sme prešli za uplynulé roky a niektoré námety boli v tejto historickej súvislosti naozaj výnimočné, najmä viažuce sa k obdobiu konca druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej, poznamenala redaktorka relácie Ivana Jachymová.