Supersonix soul

To, čo hľadám je druhý singel košickej kapely Supersonix, ktorý je na svete aj s minimalistickým, krásnymi farbami hrajúcim. Jeho vydaniu predchádzala skladba Espaňa, čo je rockpopová bomba, ktorá sa ľuďom veľmi páčila a to nakoplo Supersonix k odhaleniu ďalšej, citlivejšej tváre.

Radi by sme opäť upriamili pozornosť ľudí na rock. Dá sa robiť aj bez klišé a moderne. My sme sa vrátili úplne ku koreňom s tým, že sa ich snažíme interpretovať trochu inak. V našej hudbe nájdete odkazy aj na funk, soul, folk, modernú elektronickú hudbu a podobne. Dá sa hrať elektricky, na plnú hlasitosť, ale aj akusticky, čiže sa snažíme zachytiť naozaj širokú škálu emócií, hovorí spevák Peter Malinovský.

Skladba To, čo hľadám má jemne zenový pohľad. Každý z nás sa sem – tam ocitne zaseknutý v rutine, veci mu môžu prísť bezvýznamné. Hľadá, čoho sa zachytiť, ale každý z nás má niekoho, koho má skutočne rád a kvôli komu sa oplatí všetko prekonať a ísť ďalej. Proste zmysel tej cesty je ukrytý v nás. Každý ho môže, ak chce pre seba odhaliť a nikto na to nemá presný návod, hovoria Supersonix.

Natália Novotná