V Petržalke bude komická opera

Komorná Opera Bratislava uvádza komickú operu Rita, v aktualizovanej modernej verzii, od talianskeho operného barda Gaetana Donizettiho. Predstavenie sa uskutoční v utorok 2. mája sa o 19. hodine v priestoroch petržalského Domu kultúry Zrkadlový háj.

Rita ja jedinou dokončenou operou Donizettiho, ktorá nemala premiéru počas jeho života. Napriek tomu, že opera sa nestretla s veľkým úspechom a v nasledujúcich 100 rokoch ju hrávali iba zriedkavo, znovu oživená a vrúcne prijatá bola v Ríme v roku 1955 a o desať rokov neskôr v divadle Piccola Scala v Miláne.

V nasledujúcich päťdesiatich rokoch sa opera Rita stáva vo francúzskej aj talianskej verzii jednou z najčastejšie hraných Donizettiho opier. V roku 2009 Casa Ricordi publikuje kritickú edíciu partitúry s hovorenými francúzskymi dialógmi a odstraňuje z nej zmeny prinesené predošlými predstaveniami. Originálnu francúzsku verziu rekonštruovali talianski muzikológovia Paolo Rossini a Francesco Bellotto z nedávno objaveného Donizettiho rukopisu.

Rita je komická jednodejstvová opera, ktorú skomponoval G. Donizetti na francúzske libretto Gustáva Vaeza. Opera pozostáva z ôsmich hudobných čísel spojených hovoreným dialógom. Pôvodnú francúzsku verziu dokončil skladateľ v roku 1841 pod názvom Deux hommes et une femme (Dvaja muži a jedna žena). Rita mala premiéru v Opéra – Comique v Paríži 7. mája 1860, teda až po Donizettiho smrti.

Opera Rita v réžií Tomáša Remyho Slobodu získava nový priestor. Nabáda ironický pohľad na dnešný skleníkový svet, na rýchlo nadväzujúce vzťahy a pózy, ktoré v tomto priestore nedokážeme udržať. Je možné získať svoj partnerský ideál, ak nie sme sami sebou? Je povrchný svet a materiálna istota podstatnejšie ako naše ja? Kedy je to dráma a kedy je to komédia? Pod taktovkou Daniela Simandla sa predstavia sólisti a orchester Komornej Opery Bratislava.

Nové hudobné divadlo – Komorná Opera Bratislava je prínosom pre súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. Popri tradičnej veľkej opere vytvára samostatnú kontrapunktickú líniu v podobe inej filozofie a cieľoch. Tento súbor pozostáva z mladých začínajúcich umelcov, absolventov, študentov konzervatórií a iných umeleckých škôl, ktorí tu načerpajú prvé skúsenosti do ďalšieho profesionálneho života. V spolupráci s profesionálnymi osobnosťami tak získavajú odbornú hudobnú prax.