V pondelok otvára svoje brány verejnosti Festival rozhlasovej hry

Zdroj foto: RTVS

Kultúrne priestory Trnavy budú od 10. do 12. júna patriť rozhlasovej hre a jej tvorcom. V pondelok sa začína Festival rozhlasovej hry, na ktorom bude súťažiť po 10 titulov v kategóriách nad 30 minút a do 30 minút. Pre širokú verejnosť je tiež pripravený bohatý sprievodný program.

Podstatná časť verejných počúvaní súťažných 20 hier, ktoré Slovenský rozhlas vytvoril za uplynulé dva roky, sa odohrá v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave. Cieľom festivalu je nielen ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov, ale tiež posilnenie záujmu poslucháčov o kráľovnú rozhlasových žánrov. Umenie rozhlasovej dramatickej tvorby vnímame ako šancu dostať do vysielania hlbší obsah a umeleckú reflexiu bežne žitej skutočnosti. Rozhlasové hry môžu byť dôvodom na spomalenie v každodennej hektike, ale môžu aj vyburcovať z letargie, lebo ich témy majú často veľmi blízko k neuralgickým bodom našej minulosti aj problematickej súčasnosti. Tak ako každé naozajstné umenie môžu nastavovať zrkadlo našim vzťahom, frustráciám i radostiam, uviedla výkonná riaditeľka festivalu a vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Návštevníci festivalu sa môžu napríklad zúčastniť besedy so spisovateľmi Michalom Hvoreckým, Veronikou ŠikulovouPavlom Rankovom, ako aj predstavenia študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení.

Svieže a dynamické ráno na Trojičnom námestí v Trnave zabezpečí v utorok 11. júna od 6:30 hod. špeciálne vysielanie relácie Dobré ráno, Slovensko s moderátormi Rádia Slovensko Ivanou Ilgovou, Romanom Bombošom a hudobným hosťom Robom Opatovským. Rádio Devín ako hlavný partner festivalu sa z foyeru Divadla Jána Palárika prihlási od 14. hodine živými reláciami Ladenie Rádia Devín s Andreou MakýšovouArs litera s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou.

V Synagóge – Centre súčasného umenia je v utorok o 19. hodine pripravený komponovaný večer slova a hudby Rádio Devín na cestách. Pozvanie na diskusiu prijali režiséri rozhlasových hier Patrik Lančarič, Kamil Žiška, Ján Mikuš, Ľuboš Machaj, Milena Lukáčová, Hana Rodová, Peter JankůLaco Kerata.

Vyvrcholením Festivalu rozhlasovej hry bude v stredu 12. júna o 19. hodine záverečný slávnostný večer. Vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika sa vyhlásia výsledky. O víťazoch rozhodne odborná porota na čele s predsedom Pavlom Rankovom.

Podrobné informácie a kompletný program je k dispozícii na festivalovej stránke.

Aktualizované o víťazov:
Cenu za najlepšiu rozhlasovú hru do 30 minút získala Feldpošta od Barbory Nitschovej, ktorá oživila zabudnutú minulosť pomocou autentického príbehu konkrétnej rodiny. Porota na tejto dokumentárnej dráme ocenila dôsledné vyťaženie všetkých predností z použitej epištolárnej formy. Text rovnocenne spája emocionálnu a dokumentárnu zložku, má silnú réžiu a zvukovo vyváženú kompozíciu.

Cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre do 30 minút dostal Miroslav Dacho. Tento tvorca je obdivuhodný svojím úsilím sprístupňovať moderným spôsobom súčasnému rozhlasovému publiku neprávom zabudnuté diela slovenskej literárnej klasiky.

Najlepšou rozhlasovou hrou nad 30 minút sa stalo dielo Ivice Ruttkayovej Volám sa Mária. Porota vyzdvihla komplexné uchopenie témy zo strany autorky a dramaturgie, ale taktiež réžiu, zvuk, dizajn a herecké výkony. Hra prináša kolektívny portrét súčasnej ženy a jej myšlienkové posolstvo sa vyznačuje otvorenosťou, viacvrstvovosťou a metaforickosťou.

Ľudmila Hodulíková si prevzala cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre nad 30 minút za hudobnú dramaturgiu v hre Papuša. Autorka svojím citlivým prístupom k výberu hudobného materiálu zásadným spôsobom prispela k vysokej umeleckej úrovni tejto výnimočnej hry.

Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča získal herec a dlhoročný spolupracovník Slovenského rozhlasu Vladimír Jedľovský. Cenu Divadelnej fakulty VŠMU udelil dekan Divadelnej fakulty VŠMU Juraj Letenay na základe rozhodnutia sedemčlennej študentskej poroty hre Posledné dni ľudstva autorov Karl Kraus, Ján Mikuš a Jana Mikuš Hanzelová.

Riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová cenu za adaptáciu diela slovenského spisovateľa do rozhlasovej podoby označila ako poctu in memoriam predčasne zosnulému spisovateľovi Petrovi Krištúfkovi v súvislosti s jeho titulom Drak sa opäť vracia.