Ako predchádzať vážnym chorobám?

V slovenčine vyšla legendárna Krížovka života, ktorá v Česku zaznamenala neuveriteľný úspech. Predalo sa už pol milióna kusov a stále sa dotláča. Pre mnohých ľudí bola doslova bleskom z neba. Moje krédo je pomôcť ľuďom, osvietiť ich. Žasli by ste, ako sa dá predchádzať rakovinám, astme, depresiám, chorobám detí…, tvrdí jej autor, doktor Josef Jonáš.

Prvý zakladateľ detoxikačnej metódy v Česku a autor viacerých knižných bestsellerov. S obľubou tvrdí, že základom je porozumenie liečiteľských schopností našich predkov. Podľa neho je potrebné dať ľuďom systém, ktorý by im umožňoval udržiavať si zdravie do značnej miery svojpomocne. Vývoj zdravotného stavu obyvateľstva nie je priaznivý.

Dnes je každý informovaný o tom, akým prekvapujúcim tempom narastajú problémy z oblasti kĺbov, chrbtice, alergií, cievnych a srdcových chorôb, zhubných nádorov či obávaného AIDS, teda získaného defektu imunity – odolnosti.

V knihe Krížovka života sa hovorí predovšetkým o prevencii, o strave, ktorá bola a bude základnou ľudskou potrebou, teda aj súčasťou života s nesmiernym vplyvom. Autor v nej píše o potrebe prírodných stimulov, ktoré ovplyvňujú hodinový stroj nášho života.

Polovicu obyvateľov civilizovaného sveta kosia srdcové a cievne choroby, tretinu zhubné nádory. V zostávajúcich niekoľkých percentách sa tiesnia úrazy s infekciami, vrodené choroby, opotrebovanosť vekom, samovraždy, cirhóza pečene, cukrovka a desiatky ďalších chorôb. Je nevyhnutné liečiť chorého človeka a nie choroby jednotlivých orgánov. Tak znela jedna z poučiek staročínskeho lekárstva, pripomína uznávaný lekár Josef Jonáš, autor kultovej knihy Krížovka života.

Ktoré okolnosti bránia nášmu dýchaniu, aby bolo kvalitným sprievodcom nášho zdravia?
Sú ako obvykle tri. Prvou je naša neznalosť a nevedomosť, druhou okolnosťou je znečistené ovzdušie, ktoré musíme dýchať. Treťou okolnosťou je stres. Úzkosť, náš verný sprievodca civilizáciou, zviera hrudník ako pevná zvieracia kazajka.

Dýchanie stresovaného človeka sa podobá dýchaniu psa. Je rýchle a povrchné. Samo dýchanie má mnoho funkcií. Prúdiaci vzduch dráždi sliznicu nosa, ktorá má bohaté a priame spojenie s mozgom. Dýchanie preto ovplyvňuje funkciu mozgu nielen okysličením krvi, ale aj reflektoricky. Časti mozgu, ktoré majú spojenie s nosnou sliznicou, úzko súvisia s centrami zodpovednými za nálady. Preto dýchanie môže ovplyvniť náš celkový psychický tonus.

Mozog sa skladá z dvoch hemisfér. Každá má svoje zvláštne špeciálne úlohy. Napríklad je známe, že ľavá mozgová hemisféra je zodpovedná skôr za matematickú činnosť, technické myslenie, praktické konanie. Pravá mozgová hemisféra zabezpečuje skôr vnímanie hudby, citovú stránku života, umelecké činnosti. Poznáme obdobia, keď bola vedome rozvíjaná iba pravá hemisféra. Ľudia žili umením, city tvorili hlavnú náplň ich života. Súčasná doba má opačné problémy. Od detstva sú deti učené myslieť technicky. City a umenie sú dané na bok. Nemôžeme sa čudovať, že ich mozog pracuje asymetricky. Súčasná generácia dáva prednosť poznaniu algoritmov.

MUDr. Josef JONÁŠ je jedným z najpopulárnejších autorov a zároveň vyhľadávaným praktikom celostnej medicíny. Jeho priekopnícka kniha Krížovka života patrí medzi najžiadanejšie publikácie, ktoré v Československu kedy vyšli.

Milan Buno, literárny publicista