Historický román o stredovekej legende

Román Legenda o jazyku sa odohráva v priebehu niekoľkých mesiacov roka 1972, spočiatku na Slovensku, ale potom už v Česku, najmä v Prahe. Druhú časovú rovinu tvorí legenda o najznámejšom českom svätcovi z druhej polovice 14. storočia. V texte sa dozvedáme mnohé historické fakty, ktoré Rankov prepletá s fikciou.

Na jeseň 1972 vlasy hipíkom stále dorastajú a bigbít je čoraz tvrdší. Okupačná sovietska armáda sa v ČSSR cíti ako doma a súdruh Biľak vystupuje na zasadnutí ÚV KSČ so zásadnou správou. Palestínske komando zavraždí na olympiáde niekoľko športovcov, ľavicoví teroristi Baader a Meinhofová sedia v nemeckom väzení, z Československa je unesené ďalšie lietadlo.

Na pozadí týchto udalostí sledujeme osudy štyroch mladých ľudí, študentov. Táňa, Tomáš, Martin a Klára majú devätnásť a zvedavo pozorujú svet okolo seba. Sú v prvom ročníku štúdia histórie, takže najviac ich zaujíma, či honosný relikviár, ktorý bude otvorený v rámci rekonštrukcie Svätovítskeho chrámu, naozaj ukrýva jazyk Jána Nepomuckého.

Hneď na prvej hodine spoznávame aj ročníkového vedúceho súdruha Šindelářa, ktorý si predsavzal, že bude na nich ideologicky pôsobiť v rámci normalizačného hnutia. Zo stredovekej legendy o sv. Janovi Nepomuckom zmaže klerikálny nános a celé to pošle do vôd marxizmu-leninizmu.

„Súdruh Šindelář má zatiaľ dve faux pas!“ Tomáš ukázal dva vystreté prsty. „Jednak legenda o svätom jazyku sa zrodila až v osemnástom storočí na základe výsledkov obhliadky, ktorú urobili vtedajší medicínski špecialisti, a nie podľa toho, že sa medzi stredovekým ľudom rozchýrila zvesť o vernom spovedníkovi. A po druhé – nie je pravda, že Jan Nepomucký bol utopený. Zomrel totiž na následky mučenia, zrejme dokonca priamo počas mučenia.“

V príbehu sa v jednej rovine dozvedáme o konflikte svätca, ktorého dal kráľ Václav IV. najskôr mučiť a potom utopiť za to, že neprezradil spovedné tajomstvo. V druhej zasa sledujeme skupinku študentov, ktorí sa pustili do dôsledného skúmania celej legendy. Vyhľadajú napríklad francúzskeho odborníka, ktorý má byť pri otváraní tajomného relikviára s údajným jazykom Nepomuckého.

Román Legenda o jazyku tak ponúka mnoho historických faktov o stredoveku i najpopulárnejšom českom svätcovi, ale tiež podáva obraz o normalizačnom období s atmosférou zbytočných schôdzí a zjazdov.

Milan Buno, literárny publicista