Kto je Smeťko?

Milujete prírodu a trápi vás odpad, ktorý v nej je porozhadzovaný? Radi by ste svojim deťom vysvetlili, ako odpad vzniká a čo sa s ním v prírode deje? Pomôže vám v tom detská environmentálna kniha Kto je Smeťko? Pedagogička Zuzana Vavrová si vymyslela Smeťka – odhodený papierik, ktorý stretne iné druhy odpadu a pomôže im zatriediť sa do správneho smetného koša.

Téma životného prostredia je mi veľmi blízka. Už ako malú ma priťahovali knihy o zvieratkách, kvetoch a fascinovala ma sila byliniek. Milujem prírodu a všetko s ňou spojené. Zároveň ma bolí pohľad na smeti, ktoré vidíme takmer všade, na uliciach, popri ceste či v lese. Ako učiteľka materskej školy viem, že učiť deti chrániť životné prostredie a s tým súvisiace triedenie odpadu by malo byť samozrejmé ako jesť s príborom. Preto som začala edukovať deti o triedení odpadu formou divadielka. A v dobe, kedy nebolo možné toto predstavenie predviesť v predškolských zariadeniach, som sa pustila do písania a ilustrovania knihy Kto je Smeťko? – vysvetľuje Zuzana Vavrová.

Zuzana Vavrová je dlhoročnou členkou divadelného súboru Dino, ktorý pôsobí v Piešťanoch a je ju možné zahliadnuť i v malých hereckých úlohách v televízii. Vďaka hraniu v divadle sa začala venovať tvorbe pre najmenších a vo svojom repertoári má niekoľko detských predstavení určených pre deti materských škôl alebo besiedky v knižniciach. Smeťka teda prezentuje deťom aj naživo.

Musím sa priznať, že som mala obavu, ako budú deti reagovať na knižku, kde hlavní hrdinovia sú smeti. Deti sú však čisté duše, sú empatické, a tak citlivo vnímajú príbehy o Smeťkovi a ďalších hrdinoch. Kniha sa zatiaľ všade tam, kde som ju čítala a spojila i s malým interaktívnym predstavením, deťom veľmi páčila, prezradila Zuzana Vavrová.

Kniha Kto je Smeťko? má 96 strán a je rozdelená na 3 časti. Príbehy vyhodených smetí, ktoré sa túžia dostať do správnych smetných košov, Príbehy o tom, čo sa recykláciou z odpadu stáva a Ako správne triediť odpad. Kniha je vhodná pre žiakov prvého stupňa základnej školy a deti predškolského veku, ale i ako edukatívna pomôcka pre učiteľov. Je samozrejmosťou, že kniha s enviromentálnou tématikou je vytlačená na ekologickom recyklovanom papieri.