Miloval prostitútku

Román Miloval prostitútku je strhujúcim príbehom päťdesiatnika, ktorý sa zaľúbi do mladej prostitútky Blanky. Jeho morálne a etické hodnoty sa postupne menia, keď sa k nej a k jej matke presťahuje a postupne sa vzďaľuje svojej žene Klaudii. Neskôr, keď do manželského trojuholníka vstúpi Blankina matka, začína sa jeho osobná dráma. Laco v ošiali nespútaného sexu opúšťa manželku. Žije s prostitútkou, pomáha jej, a snaží sa ju dostať z pazúrov pasáka. Neodcudzujú ho iba jeho psy – vlčiaky.

Vyhrabe sa Laco z tohto bahna? Poradí si s osobnou drámou, z ktorej podľa neho niet návratu? A čo urobí jeho žena Klaudia?

Ružena Scherhauferová nie je na literárnom poli nijakým nováčikom. Román Miloval prostitútku je jej desiatou knihou. Miluje ľudí, farby a život. Rada počúva rozprávanie iných, čo ju inšpiruje k tvorbe. Píše príbehy zo života. Jej novinka vychádza v pražskom nakladateľstve Naše vojsko, edícii Naša rodina.

Pavol Božík