Na Novej scéne prebehol krst knihy skvelého textára Martina Sarvaša

Martin Sarvaš je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských textárov rockovej hudobnej scény u nás. Venuje sa však aj tvorbe textov piesní v oblasti hudobného divadla. Vyše štyristo stranová publikácia s názvom Zatiaľ toľko / Čo deň to text je  súhrnom tvorby autora od jeho začiatkov v roku 1979 až podnes. Obsahuje okrem iného všetky pôvodné piesňové texty pre skupinu Tublatanka a ich doteraz nezverejnené anglické verzie. Ďalej texty piesní pre skupiny Hex, Fragile, Dorian Gray, Magma, Elán, Fermáta, Isabelle, Ewelin, YPS, Modus, Dereš, Kollárovci a interpretov ako Janko Lehotský, Peter Lipa, Laco Lučenič, Ľubo Belák, Paľo Habera, Zdena Studenková, Ivan Tuli Vojtek, Ľubo Kyslík Stankovský, Dušan Grúň, Peter Vašek, Peci Uherčík (Loď do neznáma), Braňo Temeraf Černák (Satelit Rock), či Thomas Puskailer.

Publikácia obsahuje pôvodné a prebásnené texty pôvodných aj svetových muzikálov a spevohier Bátoryčka, František z Assisi, Mamma Mia!, Boyband, Aj muži majú svoje dni, Sluha dvoch šéfov, Sudcove starosti, Skok z výšky, Panikári, Námestíčko, Čertice, Klimaktérium, ktoré vznikli na pôde Divadla Nová scéna Bratislava, Divadla Andreja  Bagara v Nitre, Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Divadla komédie v Bratislave.

Zaujímavosťou sú rôzne menej známe verzie a varianty textov, vlastnoručné autorské poznámky autora, ako aj protagonistov jednotlivých projektov, dobové dokumenty či reprodukcie Sarvašových výtvarných pokusov.

Všetky jeho doteraz vytvorené texty vychádzajú knižne prvýkrát a to vo vydavateľstve Víta Filu FiDaT. Okrem chronologického obsahu s uvedením rokov vytvorenia tejto pop poézie nechýba abecedný menný register podľa jednotlivých projektov. Kniha tak môže slúžiť aj ako učebná pomôcka pre maturantov, keďže tvorba autora je súčasťou maturitnej otázky.

Špecialitou krstu bolo podávanie 365-stupňovice ako privítacieho drinku v narážke na počet textov v publikácii. Krstnými osobnosťami publikácie boli Zdena Studenková, Zdeněk Barták (významný český skladateľ) a umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna Karol Čálik. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší umelci, ktorí s Martinom Sarvašom spolupracovali.

Martin Sarvaš (1961) je absolvent katedry urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry SVŠT (STU). Pôsobil ako manažér skupiny Tublatanka v jej najplodnejšom období, v rokoch 1982 -1992. Bol zakladajúcim členom a predsedom Rady Slovenskej hudobnej asociácie, zakladajúcim členom, neskôr výkonným tajomníkom a v súčasnosti predsedom Rady Zväzu autorov a interpretov, ktorá udeľuje výročné hudobné ceny ZAI. Bol autorom a moderátorom cyklických rozhlasových (Rádio Report, Rockovanie, Rodná Hruda) a televíznych relácií Top 20 Slovakia, Varúj, Boom, Úlety, Lunatéka, Chalupárium. Vo vlastnej agentúre MSP organizoval vystúpenia zahraničných umelcov a pod značkou MSP Records vydával hudobné nahrávky domácich interpretov. Neskôr pracoval v štátnej správe. V rokoch 2008 – 2013 pôsobil v diplomacii ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne. V súčasnosti je riaditeľom Domu kultúry Zrkadlový háj v Petržalke, Bratislava.