Rok 2017 je u Spejbla a Hurvínka Rokom otcov

Zdroj foto: Supraphon

Divadlo Spejbla a Hurvínka si hneď začiatkom roku pripomenulo okrúhle a polookrúhle výročie všetkých troch kľúčových tvorcov: Josefa Skupu, Miloša Kirschnera a Martina Kláska. Presne 8. januára ubehlo šesťdesiat rokov od úmrtia Josefa Skupu, ktorý sa narodil 16. januára 1892 – teda pred sto dvadsiatimi piatimi rokmi. Deväťdesiat rokov od narodenia Miloša Kirschnera si pripomenieme 16. marca. Súčasný umelecký šéf súboru Divadla Spejbla a Hurvínka Martin Klásek oslávi šesťdesiatiny 25. februára.

V tomto roku vznikne nová nahrávka Divadla Spejbla a Hurvínka, ktorú Supraphon vydá na jeseň. Pôjde o voľné pokračovanie titulov Hurvínek a Funicí Billy a Hurvajz, vyžvejkni se!, ktoré deti s humorom oboznamujú s históriou vzniku vecí, ktoré nás obklopujú. Vydavateľstvo Supraphon nahrávky Josefa Skupu, Miloša Kirschnera a Martina Kláska ponúka tiež v digitálnej forme prostredníctvom svojho obchodu Supraphonline.cz.

Josef Skupa – otec zakladateľ
Narodil sa 16. januára 1892 v Strakonicích. Po začiatkoch v Bábkovom divadle Feriálních osad v Plzni, kde sa postupne narodili Spejbl a Hurvínek, založil v roku 1930 profesionálne Divadlo Spejbla a Hurvínka. Toto divadlo priviedol k úspechu a popularite. Po vojne presťahoval svoje divadlo do Prahy, kde sídli dodnes. Zomrel 8. januára 1957 v Prahe po dlhej chorobe.

Miloš Kirschner – otec budovateľ
Narodil sa 16. marca 1927 a zaslúžil sa nielen o prežite ale aj o zásadnú premenu oboch bábok. Dal im nielen svetovú popularitu, tým že ich naučil hovoriť cudzími jazykmi, ale i súčasný jazyk. Tým sa z klasických tipov nenásilne stali skutočnými rovesníkmi svojej generácie. Miloš Kirchner zomrel 2. júla 1996.

Martin Klásek – otec pokračovateľ
Narodil sa 25. februára 1957. V divadle pôsobí od svojich šestnástich rokov. Po prvýkrát prehovoril za Spejbla a Hurvínka v roku 1974 a od roku 1982 za nich hovorí pravidelne. Rovnako ako jeho predchodcovia aj on je aktívnym autorom hier pre S + H a skvelým improvizátorom. Dnešný Spejbl a Hurvínek sú Martin Klásek.