Súťaž (ukončená) o knižný hit Zárezy smrti

Iba 28-ročná americká spisovateľka Veronica Roth vie, čo je to svetový úspech. Jej séria Divergencia – Rezistencia – Experiment bola preložená do viac ako 40 jazykov a vyšla v náklade 38 miliónov výtlačkov. V rámci besied precestovala doslova celý svet. Teraz prichádza s prvým dielom novej sci-fi fantasy Zárezy smrti. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Slovart.

V knihe sa čitateľ dočíta o svete, kde panuje násilie a neprávo. V galaxii, v ktorej niektorí nažívajú v priazni osudu, má každý človek špeciálny dar. Kým väčšina dokáže vyťažiť zo svojho daru čo najviac, Akosa a Cyru pre ich dary zneužívajú. Cyra je sestrou tyrana, čo vládne bojovnému národu. Má dar bolesti a sily, čo jej brat zneužíva, aby tyranizoval svojich nepriateľov. Cyra má však na viac, ako byť nástrojom v bratových rukách. Vzdoruje, je rýchlejšia a bystrejšia, než hockto predpokladá.

Traja z vás vyhrajú knihu Zárezy smrti.

Výhercovia súťaže:
Táňa Holčeková, Bučany
Emília Škreptáčová, Svidník
Eva Ondočková, Valaliky

Pravidlá súťaže:
1/ Staň sa fanúšikom FB profilu stránky kukninato.sk
2/ Zdieľaj verejne súťaž o knihu Zárezy smrti
3/ Do komentárov pod súťaž napíš ÁNO alebo NIE, ako odpoveď na otázku, či si už čítal/a niektorú z Veroniciných kníh

Vyhodnotenie súťaže:
1/ Súťaž bude mať troch výhercov, ktorých vyžrebujeme zo všetkých, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky
2/ Súťaž trvá do 12. marca 2017
3/ O deň neskôr vyžrebujeme výhercov a budeme ich kontaktovať z dôvodu zistenia adresy, na ktorú im poslať výhru
4/ Ak výherca nezareaguje do troch dní od doručenia výzvy, žrebuje sa náhradník
5/ Meno výhercu uverejníme na stránke súťaže (uverejníme meno, ktoré výherca pošle do správy, nie názov FB profilu) v momente, keď budeme mať pohromade kontakty všetkých výhercov, prípadne vyžrebovaných náhradníkov
6/ Výhry sa odosielajú v posledný deň mesiaca, v ktorom bola súťaž ukončená