Kniha

Holokaust na Slovensku

Kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie popisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu. Zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. Táto dôkladná […]