Holokaust na Slovensku

Kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie popisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu. Zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami.

Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať celých dvadsať rokov (vyšla v roku 1991). Na začiatku normalizácie ju totiž odmietli preto, lebo údajne nebolo žiaduce zaoberať sa tzv. negatívnymi témami zo štátnych a národných dejín, prípadne prácu onálepkovali ako nemarxistickú.

Teraz táto priekopnícka historická kniha o holokauste na Slovensku vychádza v novom rozšírenom vydaní po tridsiatich rokoch od prvého vydania. Autor ju doplnil o podkapitolu, ktorá sa stručne zaoberá špecifickými príčinami, podmienkami, cieľmi a formami rezistentných postojov židovskej komunity voči dôsledkom antisemitskej politiky ľudáckej vlády.

Vrcholom cynizmu sú tvrdenia, že svoj tragický osud si slovenskí Židia zapríčinili vlastne sami, lebo nenašli konštruktívny pomer k slovanskému národu a k jeho štátu, píše Ivan Kamenec. V knihe Po stopách tragédie sa najskôr pokúša o zaradenie a potom v jednotlivých kapitolách hovorí o hľadaní vinníkov a obetí, rozoberá prijatie nacistického vzoru, vezme nás na cestu k vyvrcholeniu tragédie, aby nás v predposlednej kapitole dostal do slepej uličky. Kniha sa končí posledným dejstvom tragédie.

Nech je to pre historika akokoľvek desivé, písať dejiny je jeho povinnosťou a túto povinnosť musí splniť. Nie je nenávratnejšieho prepadliska, ako vypovedať pravdu, napísal svojho času slávny francúzsky románopisec Victor Hugo.

Ivan Kamenec sa narodil v Nitre, vyštudoval históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1969 pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí a na vojnovú Slovenskú republiku. Okrem iných publikácií napísal knihy Po stopách tragédie a Tragédia politika, kňaza a človeka.