Neumieraj mladá

28. októbra 2021

Krimi Neumieraj mladá sa začína výsluchom policajného dôstojníka Alexandra Blixa, z ktorého sa dozvedáme, že jeho dcéra takmer prišla o život. A že zastrelil neznámeho muža, čo teraz musí vysvetliť špecialistovi Brogelandovi. Vypočúvanie odhalí aj ďalší smutný fakt: […]

Únos dievčatka a explózia v Oslo

11. novembra 2020

Stalo sa to pri odchode z materskej školy. Niekto brutálne dobil aupairku a uniesol dievčatko menom Patricia. Dovtedy žila s otcom, čo bolo trošku netradičné, a aj preto podozrievali matku. Dôkladne všetko prešetrili, ale na […]

Holokaust na Slovensku

6. októbra 2020

Kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie popisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu. Zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. Táto dôkladná […]

Zelené klamstvo. Lži, ktorými nás kŕmia…

29. júna 2020

Veľké spoločnosti nás ľahko presvedčia, že svet dokážeme zachrániť kupovaním správnych vecí. Elektromobily šetrné k životnému prostrediu, udržateľné potraviny, oblečenie z recyklovaných plastov vylovených z mora. Hurá! To je však rozsiahla a nebezpečná lož. Katharin […]

Prečo majú mestá takú zlú povesť?

2. decembra 2019

Mestá vo svojich obyvateľoch podporujú schopnosť prostredníctvom spolupráce dosiahnuť výnimočné výsledky, píše vo svojej knihe Triumf mesta Edward Glaeser a tvrdí, že práve veľkomestá sú najzdravšie, najzelenšie a najbohatšie v ekonomickom aj kultúrnom zmysle. Vydáva […]