Hudba

Slobodná Európa má Výberofku na vinyle

Výberofka legendárnej punkovej skupiny Slobodná Európa, ktorej názov je ovplyvnený udalosťami súvisiacimi s pádom komunizmu v roku 1989, kedy aj vznikla, je ďalšou reprezentatívnou a zhrňujúcou kompiláciou, ktorú pre vydavateľstvo Opus zostavil stály spolupracovník Juraj Čurný. Punk-rocková […]