Trenčín bude mať svoju časovú schránku

Mnohé svetové mestá si vytvárajú svoje časové puzdrá, do ktorých ľudia ukladajú rôzne predmety či odkazy, ktoré obyvatelia mesta chcú uchovať. Časová schránka sa následne uloží na bezpečné miesto a otvorí sa až po určitom čase ako odkaz pre ďalšie generácie. Takáto časová schránka sa objaví už aj v Trenčíne.

Hlavnou myšlienkou projektu je zostať v kontakte aj v budúcnosti – prostredníctvom odkazov pre nasledujúce generácie. Pri príležitosti 1. výročia otvorenia Mierového námestia po jeho rekonštrukcii, v pondelok 20. mája 2019, budú ako prvé informácie do schránky umiestnené údaje a správy o námestí – o jeho histórii, rekonštrukcii a súčasnosti. Texty doplnia fotografie, priložená bude aj Historická revue venovaná mestu Trenčín. A to všetko v digitálnej forme. Aby boli cenné informácie a fotodokumentácia mesta Trenčín bezpečne a navždy uchované, mestu pomohla spoločnosť Piql Slovakia. Venujú sa špeciálnemu archivovaniu dát, kedy používajú ako médium na archiváciu údajov film. Údaje o námestí budú uložené do časovej schránky na piqlFilme.

Film presahuje všetky dostupné média na trhu, čo sa týka jeho odolnosti. PiqlFilm bol dokonca testovaný proti nukleárnej odolnosti a ako jediné z dostupných médií obstál. Údaje uložené na piqlFilm sa dajú vyhľadávať online prostredníctvom metaúdajov, priblížil odborník na archiváciu dát Michal Hanzalík z Piql Slovakia.

A ako bude vyzerať film uložený v časovej kapsuli pre mesto Trenčín? Dáta sme uložili v hybridnom formáte, teda všetky dokumenty, fotografie a ďalšie údaje, ktoré sú zobraziteľné na filmovom políčku, sú uložené na filme aj v digitálnej podobe, aj vo vizuálnej. Tým je zaručená čo najlepšia čitateľnosť aj v budúcnosti, keď sa časová kapsula otvorí, uviedol Michal Hanzalík.

Trenčianska časová schránka bude po bezpečnom vložení filmu uzatvorená, otvorí sa až o 10 rokov, a potom sa znovu každých 10 rokov budú informácie aktualizovať a dopĺňať. Schránka bude slávnostne umiestnená do čelnej fasády budovy mestského úradu.

Pred niekoľkými rokmi v Piql začali pracovať s filmom v rámci filmového priemyslu a zistili, že Hollywoodu hrozí strata digitálnej produkcie v dôsledku nedostatku dlhodobých pamäťových technológií. Ako odborníkom v odvetví bolo jasné, že film disponuje jedinečnými vlastnosťami z pohľadu bezpečnosti a trvácnosti. Uvedomili si, aké budú potenciálne výhody pre mnohé odvetvia, ak by sa podarilo konvertovať analógový film na digitálne pamäťové médium. A tak vznikol koncept dáta na filme (data-on-film). Cieľom bolo vyvíjať metódy a technológie pri práci s filmom tak, aby informácie uložené na filme zostali dostupné, nezmenené a použiteľné kedykoľvek v budúcnosti. A tak vznikol piqlFilm – médium, na ktoré je možné uložiť svoje dáta bezpečne a navždy.

Film presahuje všetky dostupné média na trhu, čo sa týka jeho odolnosti. Archivácia na piqlFilm má výhody v tom, že údaje uložené na tomto médiu sú nezmazateľné, nikto dáta nevie modifikovať a vďaka offline uloženiu je minimálna šanca ich zneužitia v kybernetickej forme.