Jazzová báseň

Spoluprácou jazzového ansámblu Františka Báleša a Divadla Jedným dychom vznikol unikátny videoklip k piesni Píseň o lásce. Choreografia zosnímaná na jeden záber z predstavenia Argo a Astor vynikajúco zafungovala v spojení so zhudobnenou básňou Jaroslava Seiferta. Túto zhudobnil František Báleš pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej ČS republiky ešte v roku 2018.

Seifert je jedným z trojice autorov Hrubín, Seifert a Skácel, ktorých tvorba sa ku mne pozvoľna dostávala cez televízne nedeľné chvíľky poézie, až ma napokon v dospelosti zasiahla tak, že som sa ju pri tejto príležitosti rozhodol oživiť jazzovou hudbou, hovorí František Báleš.

Skladba s jazzovými prvkami obsahuje na krátkych plochách aj improvizáciu, ktorá plní skôr funkciu sprievodnú a farebnú, než sólistickú. Som veľmi rád, že moji kolegovia vložili do piesne svoj individuálny, dokonalý a citlivý prístup, ktorý napĺňa a prevyšuje moje predstavy. Z pohľadu tvorcu hudby chcem úprimne prezradiť, že Seifertova poézia je skutočne piesňová a melódiu nie je potrebné príliš dlho hľadať, dopĺňa.

V nahrávke sa objavujú netradičné zvuky – viachlasné pískanie, ceruzka hrajúca na kontrabasových strunách, ktorá pripomína zvuk cimbalu. Tvorba Divadla Jedným dychom má charakter súčasnej autorskej tvorby so zameraním sa na pohyb a performanciu.

Matúš Uhliarik