Kvarteto Martinů a klavirista Karel Košárek vydávajú album

Petr Eben je jednou z najvýraznejších českých skladateľských osobností druhej polovice 20. storočia. Jeho hudobné dielo preniklo aj cez železnú oponu ďaleko za hranice vlasti. Je spájaný predovšetkým s organovou a duchovnou tvorbou a jeho komorné dielo stojí tak trocha neprávom na okraji pozornosti. V jeho tvorbe sa pri tom odzrkadľuje skladateľov fascinujúci životný príbeh. V pätnástich rokoch spoznal v koncentračnom tábore Buchenwald tenkú hranicu medzi životom a smrťou a táto skúsenosť zásadným spôsobom upevnila jeho vieru, vzťah k svetu i tvorbu samotnú. Renomované Kvarteto Martinů práve teraz v Supraphone vydáva Ebenov monografický album s nahrávkami Sláčikového kvarteta Labyrint světa a ráj srdce, Klavírneho tria a s premiérovou nahrávkou Klavírneho kvintetu, kde bol k spolupráci prizvaný klavirista Karel Košárek.

Členka Kvarteta Martinů, violončelistka Jitka Vlašánková dodala k novému albumu, ktorý vychádza v Supraphone na CD aj digitálne: Labyrint světa a ráj srdce je titul jediného sláčikového kvarteta Petra Ebena. Napísal ho na popud Smetanovho kvarteta a Smetanovci ho taktiež premiérovali a nahrali. Z rôznych zdrojov som, však počula, že s nahrávkou neboli stopercentne spokojní, aj keď ja osobne si myslím, že to bol veľmi subjektívny pocit a že šlo možno skôr o nespokojnosť s technickou stránkou nahrávky. Avšak dlhé roky visela vo vzduchu myšlienka novej reprezentatívnej nahrávky tohto výnimočného diela. Výnimočného ako z hľadiska hudobného, tak technicky interpretačného. Považovali sme za česť, že sme sa mohli chopiť tejto úlohy. V minulosti sme pracovali na veľkom množstve českých aj svetových kompozícii 20. a 21. storočia, ale Ebenova hudba je výrazovo aj technicky absolútne jedinečná. To potvrdzujú aj ďalšie skladby nášho nového albumu. Klavírny kvintet si objednal svetoznámy britský súbor Nash Ensemble, ktorý ho koncertne premiéroval. Realizácia jeho prvej nahrávky čakala až na nás. Zmyslom Ebenovej tvorby nie je kompozičná virtuozita a dokonalosť ako taká, ale predovšetkým umelecké stvárnenie stavu mysle, zhudobnenie filozofickej myšlienky, vytvorenie hudobného obrazu ako labyrintu, tak i raja. Jediné Ebenovo Klavírne trio tak bolo skvelým doplnkom monografického albumu.

Klavirista Karel Košárek dodáva: Bude to znieť ako klišé, avšak je to tak – keď si rozumiete pracovne aj osobne, je to tá najideálnejšia kombinácia, ktorá sa musí na hudobnom výsledku prejaviť. Pre mňa je teda nielen veľkým privilégiom, ale zároveň aj veľkou radosťou a potešením nahrávať a vystupovať s Kvartetem Martinů. Mám veľkú radosť, že album dostal názov Labyrint. Presne to vystihuje podstatu toho, čo cítim, keď sa skladby dlhšiu dobu prehrávajú – cesta k jasnému cieľu, ktorá v každom zákutí ponúka nový obraz, nový pohľad a emóciu a v neposlednom rade krásu v rôznych podobách.

Jesenná sezóna Kvarteta Martinů sa začne festivalom Musique de Chambre en Pays de Gex vo Francúzsku. So skvelým francúzskym violistom P-H. Xuerebom tam dvakrát zaznie Dvořákov Kvintet op. 97. Ďalej v septembri Kvarteto čaká Haydnovský festival v Belgicku, kde vystúpi spoločne s hobojistom Vilémom Veverkom. V novembri v Českej republike a v Švajčiarsku si členovia Kvarteta Martinů zopakujú fascinujúci Klavírny kvintet Sergeja Tanějeva, ktorý pred dvoma rokmi vyšiel s veľkým medzinárodným ohlasom v Supraphone v spolupráci s americkou pianistkou Olgou Vinokur. A napokon 19. decembra, na koncerte v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů, zaznie v podaní Kvarteta Martinů Ebenov Kvintet.