Never Sol sa inšpirovala v barokových vanitas

Autor foto: Jenia Filatová

Necelý rok po skladbe Nur, spoločnom počine so zborom senioriek Elpida, sa Never Sol hlási o slovo s novinkou Roza. Tú sprevádza pôsobivý videoklip inšpirovaný fenoménom tzv. vanitas, ktorých účelom bolo skrz sieť symbolov odkazovať na pominuteľnosť bytia. Videoklip má na svedomí režisérka a fotografka Michaela Karásková-Čejková.

Klip sa natáčal v priebehu jedného mesiaca v prostredí karlínskeho bytu a zaznamenané vädnutie rastlín je vo výslednom videu obrátené v opačnom procese. Vanitas okrem iného pracuje s myšlienkou cyklickosti, v ktorej každý koniec znamená nový začiatok a nádej. Roza je príbehom o tom, že aj silné a hlboké putá sa niekedy rozpadnú a je potrebné ísť ďalej, komentuje Never Sol svoj nový počin.

Okrem Michaely Karáskovej- Čejkovej sa na ňom podieľali animátor Jakub Kouřil a brnenská záhradná a krajinárska architektka Efemer. Spoločnými silami sa im podarilo vytvoriť fascinujúci vizuálny sprievod k jemnej, pre Never Sol typickej klavírnej balade, ktorá vznikla ako prirodzený výsledok živej improvizácie. A práve prirodzenosť je charakteristická aj pre samotný videoklip.