Jan Slabák: Pan Moravanka

Kapela Moravanka bola i je fenoménom, ktorý pomohol spopularizovať moravský folklór u nás i vo svete. Len ťažko by sme na scéne hľadali teleso, s ktorým sa už na prvé počutie spájala radosť, dobrá nálada i priateľská atmosféra moravskej súdržnosti i vzájomnosti tak ako s Moravankou.

Dychová hudba Moravanka pritom rozhodne nebola iba zoskupením okresného formátu, zložené z nadšených amatérov. Tvorili ju profesionálni muzikanti, často absolventi Janáčkovej akadémie múzických umení. Na ich čele stál Jan Slabák, ktorý veľa rokov hral v Štátnej filharmónii Brno. Dôkazom toho, o akú kvalitnú kapelu ľudovej hudby išlo, je aj úspešná kariéra niekoľkých sólistov, ktorí Moravankou prešli.

Jedinečná kniha Pan Moravanka dvoch skúsených českých autorov Graclík – Nekvapil mapuje umeleckú i osobnú cestu Jana Slabáka z malej moravskej viesky Kelčany až na pomyselný vrchol, ktorým bolo niekoľko turné s Moravankou po USA. Jeho bohatý život, vrátane nečakaných profesijných i osobných zvratov, je ilustrovaný viac než tisíckou obrázkov, dobových dokumentov i fotografií zo súkromného archívu Jana Slabáka, z ktorých mnohé sú publikované vôbec po prvý raz.