Najstarší slovenský časopis oslavuje

Bolo to v polovici januára 1921. Vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši vyšlo prvé číslo časopisu Krásy Slovenska, na ktoré prispeli aj americkí Slováci. Ročné predplatné bolo 42 korún a do Ameriky sa posielalo za dolár 25 centov. Tento časopis vychádza dodnes bez prerušenia a je tak najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom na Slovensku.

Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška, približuje históriu tohto jedinečného časopisu Daniel Kollár. Je editorom časopisu a majiteľom vydavateľstva, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu Krásy Slovenska.

Ako ďalej uviedol, hlavnou hybnou silou pri vzniku časopisu Krásy Slovenska bola skupina priateľov okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť potom keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú čiastku (5 000 Kčs).

Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska teda vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dodatkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu začínalo editoriálom Miloša Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu Poznajme otčinu! a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.

Časopis Krásy Slovenska prežil neuveriteľných sto rokov, hoci sa menili majitelia, bola vojna, neprialo mu finančné zázemie. Menila sa štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori… no dodnes zostali obsahom Krásy Slovenska rovnaké.

Ako dodáva Daniel Kollár, v 80. rokoch boli dokonca Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy. Tým prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska.

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu. Hlavným cieľom zostáva nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia ako Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier a ďalšie, ale tiež veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

Za sto rokov vyšlo viac ako 1 000 čísiel časopisu a vystriedalo sa pritom dve desiatky šéfredaktorov. Jeden z nich Tibor Sásik fungoval ako šéfredaktor 30 rokov a terajšia šéfredaktorka Zuzana Kollárová vedie redakčný kolektív 16 rokov, popisuje Daniel Kollár.

Časopis má desaťtisíce spokojných čitateľov, pričom mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú tradičných Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Uskutočňujú sa pravidelne od roku 1964 a striedajú sa pritom lokality západného, stredného a východného Slovenska. V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam kde časopis vznikol pred 100 rokmi.

Zdroj a foto: Krásy Slovenska, Dajama