Súťaž (ukončená) o kuchársku knihu

Peter Pollák predstavil kuchársku knihu Čaro rómskej kuchyne, v ktorej zhromaždil 52 receptov z celej Európy. Krst s netradičným jedlom si vychutnalo mnoho hostí, medzi inými speváčky Gitana, Teri a Brigita Čikoš, ale aj herec Braňo Deák, či zabávač Oliver Andrásy a ďalšie osobnosti. Knihu pokrstili všetci hostia zvolaním lačho chaben, čo je po rómsky dobrú chuť!

Pri jedle stačia vôňa a chuť, ktoré často búrajú aj väčšie kultúrne bariéry, ako sú tie medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom. Knihou by som chcel búrať rozdeľujúce stereotypy a predsudky v spoločnosti. Nerómom predstaviť pestrosť našej kuchyne a Rómom zvýšiť hrdosť na svoju kultúru. Dúfam, že kniha bude impulzom pre ďalších šikovných rómskych kuchárov a kuchárok aby ma nasledovali. Rómska kultúra nemá len čarovnú hudbu, kroje, tanec ale aj kuchyňu, prezradil Peter Pollák, ktorý venoval knihu bratom Rudovi, Jožovi a Štefanovi, rodičom Rudolfovi a Márii, babkám Žofii, Anne a dedkom Ondrejovi a Jozefovi.

Netradičná kuchárka prináša 52 receptov, na každý týždeň roka jeden. Autor čerpal z vyše 20 rómskych kuchárskych kníh, z internetu, pridal však aj vlastné a recepty svojich priateľov. Väčšina je zo Slovenska a Česka, ale aj z ďalších krajín, z Rumunska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie, Francúzska, Španielska, Talianska, Chorvátska a Indie. Niektoré sú špecifické pre daný región, iné sa opakujú takmer po celej Európe. Jedlá spojené s prírodou, jednoduché, ale aj pestré, zabudnuté aj súčasné, klasické aj veľmi originálne.

Pre piatich výhercov máme túto netradičnú kuchársku knihu, ktorú môžu vyhrať v našej súťaži. Stačí, keď nám pod súťažný status na našom facebookovom profile napíšete, aké jedlo nesmie chýbať na vašom vianočnom stole. Hráme do polnoci 11. decembra 2022, na druhý deň vyžrebujeme výhercov a následne im zadávateľ súťaže zašle výhry.

Výhercovia súťaže:
Diana Nagyová, Kolárovo
Andrea Nemešpetrová, Prešov
Marta Mihaličková, Partizánske
Vladimír Berec, Lužianky
Igor Peto, Košice

Pravidlá súťaže:
1/ Ak ešte nie si, staň sa fanúšikom FB profilu stránky Kukni na to!
2/ Budeme radi, ak budeš súťaž zdieľať
3/ Napíš do komentára súťažného FB príspevku odpoveď na otázku: Aké jedlo nesmie chýbať na tvojom vianočnom stole?

Vyhodnotenie súťaže:
1/ Súťaž bude mať piatich výhercov, ktorých vyžrebujeme zo všetkých, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky
2/ Súťaž trvá do polnoci 11. decembra 2022
3/ Následne budeme kontaktovať výhercov z dôvodu zistenia adresy, na ktorú im výhru poslať
4/ Ak výherca nezareaguje do troch dní od doručenia výzvy, žrebuje sa náhradník
5/ Meno výhercu uverejníme na stránke súťaže (uverejníme meno, ktoré výherca pošle do správy, nie názov FB profilu)
6/ Výhru odošle zadávateľ súťaže

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré poskytol za účelom zúčastniť sa súťaže. Osobné údaje sa nijakým spôsobom nearchivujú, ani sa neposkytujú tretej strane. Osobné údaje výhercu sú skartované bezodkladne po odoslaní výhry. Súťaž nijakým spôsobom neorganizuje Facebook.