Dokument Nový život poukazuje na alarmujúcu migráciu Slovákov do zahraničia, mapuje život našincov pracujúcich v Nórsku

Alarmujúce čísla! Za posledných 15 rokov emigrovalo zo Slovenska do cudziny 300 tisíc občanov a každoročne odchádza 30 tisíc ďalších. Väčšinou ide o vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Aj o tom je nový film Tiny Diosi Nový život. Tvorivý tím ho nakrúcal tri roky, pričom dokument ukazuje, v akých podmienkach naši ľudia v zahraničí žijú a pomenúva dôvody ich odchodu. Únik pracovnej sily je skutočným problémom Slovenska, ktorý dosiaľ žiadna vláda nebrala dostatočne vážne.

Dej celovečerného dokumentu Nový život sa odohráva v Nórsku. Aktuálnu tému odchodu Slovákov za prácou do zahraničia zobrazujú filmári s dôslednou vernosťou prostredníctvom početnej komunity Slovákov v tejto krajine, kde tvoria až 1/2 zamestnancov v druhom najväčšom mäsokombináte v krajine. Nový život odvysiela v premiére RTVS už tento štvrtok 21. decembra o 21. hodine na Dvojke.

Kedysi sme počúvali od našich dedov, ako chodili za prácou do Ameriky. Nikdy by ma nenapadlo, že raz ja sám pôjdem za prácou do zahraničia,“ hovorí jeden z protagonistov filmu, ktorý je už v Nórsku zamestnaný 14 rokov a chystá sa dôchodok stráviť na Slovensku. Problematika migrácie v Európe je v posledných rokoch široko pertraktovaná v médiách. Menej sa už ale hovorí o migrácii našich slovenských občanov, ktorí po tisícoch opúšťajú Slovensko – najmä regióny na Orave a na východe Slovenska, aby prežili a vyhli sa chudobe. Hľadajú šťastie v zahraničí, kde sa vďaka svojej pracovitosti dokážu dobre uplatniť. A tak, po novej skúsenosti z inej kultúry zamestnávania v Európe, často po mnohých rokoch vnútorného odriekania zažívajú pocit dôstojnosti, hrdosti a rešpektu k ich práci, ktorý im na Slovensku chýba. Húževnatosť a pracovitosť Slovákov sa premietla do rastu ziskov závodu na spracovanie mäsa, Slováci tu našli stabilnú prácu a úplne nový život.

Strata istôt, dôvery v svoju budúcnosť na Slovensku, vyrovnávanie sa s pocitom izolácie v cudzine, ale aj objavovanie nových príležitostí – to všetko je témou filmu Nový život. Film zachytáva generácie Slovákov – od 20 ročných až po pracovníkov pred dôchodkom, zároveň akési slovenské ghetto – uzavretú komunitu Slovákov, akési malé Slovensko v Nórsku, kde zostávajú Slováci verní svojmu spôsobu života. Oslavujú najväčšie sviatky v roku spoločne tak, ako boli zvyknutí doma, na Slovensku.

Malebná, fascinujúca krajina na severe Nórska, majestátne hory, ľadovce a pod nimi fjordy – prostredie, ktoré mnohí Slováci poznajú len z fotografií sa stalo pre početnú komunitu Slovákov druhým domovom. Museli si zvyknúť na drsné podmienky, dlhú zimu, polárne dni a noci, a na to, že ich domov je pre nich vzdialený tisícky kilometrov. Mnohí zanechali doma svoje rodiny a odišli do Nórska za zárobkom, stabilnými pracovnými podmienkami, kde žijú a pracujú dlhé roky, pretože neveria, že by si doma našli prácu na podobnej úrovni.

Film Nový život odkrýva pálčivú tému slovenskej migrácie do rozvinutých krajín Európy, motivuje k hľadaniu odpovedí na príčiny tohto rozšíreného javu, ktorému v spoločnosti nie je venovaná náležitá pozornosť pri hľadaní a odstraňovaní dôvodov migrácie občanov a odlivu pracovných síl zo Slovenska.