Byť iný nie je hriech

Vintage Boyz, priekupníci rock’n‘rollu s nie až tak dlhou, ale o to intenzívnejšou hudobnou minulosťou, sa opäť po krátkom čase prihovárajú svojim fanúšikom prostredníctvom horúcej novinky s názvom Iný a všetkým odkazujú, že sa nemusia báť byť sami sebou. Samotná skladba však nepoukazuje na akúsi hrdosť inakosti, ale práve na vážny problém malej, až takmer nulovej vzájomnej tolerancie v spoločnosti.

Často sa stretávam s nepochopením a to je v poriadku, pretože každý z nás je iný. Máme rôzne názory či ideológie a táto pieseň by mala byť o preukázaní si potrebného rešpektu. Ak ľuďom odlišnosti druhých neubližujú, tak by ich mali nechať voľne kvitnúť, otvára svoj pohľad k skladbe líder a spevák skupiny Tome (Tomáš Mikulka).

Hlavnou pointou videoklipu je ľudí mierne pohoršiť a donútiť sa zamyslieť. Niektorí z nás stále nechcú pochopiť že svet sa mení a otvára svoju náruč. Z histórie by sme sa mali poučiť a chápať, že diskriminácia prináša iba bolesť a utrpenie. A nielen pre dotknuté menšiny, ale pre celú spoločnosť. Predsudky sú zakorenené v každom z nás, ale mali by sme im venovať väčšiu pozornosť. Snažiť sa ich pochopiť a skúsiť zistiť, či sú opodstatnené. Ja sám sa z času na čas pristihnem, že ma prepadnú predsudky, ale snažím sa ich stráviť s nadhľadom a myslím si, že práve o to ide. Aby sme sa snažili pochopiť toho druhého pred tým, než dôjdeme k nejakému záveru, dodáva Tome.

Atmosféra v spoločnosti mi príde veľmi napätá. Vždy keď sa mi zdá, že už vidím svetlo na konci tunela, stále príde niečo, čo v ľuďoch vyvolá nenávisť a rozbroje. Šírenie tohto zla potom vyvolá situácie, kde si to odnesú skupiny ľudí, ktoré sú najviac diskriminované a obmedzované. Touto skladbou chceme ukázať rázne NIE všetkým ľuďom plných zloby a zášti. Zároveň by sme radi poďakovali všetkým tolerantným a empatickým ľuďom, ktorý snáď cítia silný odkaz v tejto metal-rockovo ladenej skladbe a to: Ži a nechaj žiť!, dopĺňa Tome a vo vysvetľovaní zmyslu piesne pokračuje ďalej…

V roku 2022 som pracoval na zaoceánskej lodi, kde bola komunita ľudí, ktorí nemali problém s tým, že ten je taký a ten zase onaký. Všetci sa tam brali ako rovní. Jeden z mojich nadobudnutých kamarátov sa mi zdôveril, že raz bol s partnerom v Bratislave a stretol sa tam s blbými poznámkami a nepríjemnými pohľadmi. To ma prinútilo vytiahnuť skladbu zo šuflíka a bohužiaľ sa v tom čase stal aj ohavný čin na Zámockej. Skladbu som teda dokončil veľmi nahnevaný a pohoršený tým, ako to v mojej rodnej domovine vyzerá, odokryl nám zákulisie piesne Tome.