Čisté tvary predstavujú klip Zem nás chce čistých

Kapela nakrútila videoklip k titulnej skladbe z rovnomenného albumu. Tentoraz ide o vizuálne sugestívnu a nekompromisnú snímku, ktorá sprevádza jednu z najexpresívnejších skladieb albumu. Autorom námetu je líder Čistých tvarov Juraj Péč, scenár a réžiu má na svedomí Marián Vredík a o kameru sa postarali Vladimíra Hradecká a Marula Brnušáková.

Ide o pomerne špecifické vizuálne dielo. Je to náš druhý nazvime to tak angažovaný klip. S myšlienkou a námetom sme sa pohrávali už veľmi dlho. Práve z dôvodu témy, ktorá je v spoločenskom kontexte veľmi citlivá, pretože sa týka nás všetkých, vznikal klip dlhší čas. Veľa sme premýšľali, ako túto tému vizuálne uchopiť, aby bola jasná a nekompromisná, ale aby napriek tomu neodradila. Vzniklo tak spoločné dielo piatich ľudí, ktorí sa na ňom alikvotne podieľali. Prvotný koncept bol môj. Už dávno som mal v pláne realizovať video s týmto obsahom. Hlavne preto, že sú pre mňa tieto témy dôležité a stále aktuálne. Marián Vredík priniesol premyslený výtvarný koncept a Eva Brezinová realizovala výborný strih. Samozrejme nesiem zabudnúť na kameramanky Vladimíru Hradeckú a Marulu Brnušákovú,“ vraví frontman kapely Juraj Péč.

V klipe sme sa snažili vyhnúť zbytočnému estetizovaniu a lyrizovaniu témy. Veci v ňom ostávajú odhalené vo svojej jasnej a krutej podstate. Dôležité pre nás bolo zaujať postoj. Vyhraniť sa a možno trochu primäť ľudí k zamysleniu. Ako som spomínal, táto téma je veľmi citlivá, preto očakávame polemiku a zmiešané reakcie v prijatí tohto vizuálu publikom,“ dodáva Juraj Péč.