Kapela Romanika predstavila Divošku

Kapela Romanika je na slovenskej hudobnej scéne už pätnásť rokov, vďaka pomerne neznámemu žánru etno-šansón sú však pre niektorých stále neprebádaným zoskupením. Na Slovensku sú pritom jedinečným zástupcom tohto žánru v rámci world music scény. Pri tvorbe kapelu inšpirujú napríklad vlčie príbehy z mytológie, či cante jondo hudobného žánru flamenco, pochádzajúce zo španielskej Andalúzie. Tento rok vydali svoj piaty album La Loba, z neho pochádza aj skladba Divoška, ku ktorej Romanika predstavuje temperamentný koncertný videoklip.

Pieseň Divoška je vlčia balada, je inšpirovaná príbehom napísaným v mytologickej knihe Ženy, ktoré behali s vlkmi. Knihu napísala jungiánska psychoanalytička Clarissa Pinkola Estés a pojednáva o aspektoch a hĺbkach ženskej duše. Pieseň je o slobodnom a radostnom prežívaní života – na rozdiel od príbehu, ktorý končí tragicky, pretože v ňom so ženou tancujú červené topánky a ona v snahe zachrániť svoj život, si musí sťať nohy. Odrezaná od klamstva a pretvárky sa navracia k prirodzenému prežívaniu života, hovorí speváčka Ildikó Kali.

Ildikó Kali má rada mytologické príbehy a básne kvôli ich skrytým významom. Keď tieto príbehy číta, narastá v nej pocit, že o danej téme chce aj spievať a tak sa hudba vytvára akoby samovoľne. Ildikó sa najskôr naučí text, snaží sa preniknúť jeho vnútornou stavbou, rytmom. Ak ešte nemá vymyslený refrén, vymyslí si najskôr nápev. Podobne vznikla aj pieseň Divoška. Videoklip kapela nahrala spontánne na vystúpení v priestoroch Malého Berlína. Členovia Romaniky vedeli vopred, že to bude práve skladba Divoška, kvôli jej pozitívnemu odkazu, chytľavému rytmu, nástrojovej pestrosti a folklórnym ľudovým prvkom.

Album La Loba obsahuje jedenásť skladieb. Štyri skladby boli inšpirované príbehmi z mytológie – Baubo, Motýlia žena, vyššie spomínaná Divoška a La Loba, podľa ktorej je album pomenovaný, pojednávajú o aspektoch ženskej duše, o jej hĺbkach, vrstvách a celkovej celistvosti. Ako hovorí Ildikó Kali: Silný element ženského potenciálu spočíva v tvorivosti, ktorá je nám ženám daná pri narodení a na ktorú počas života zabúdame. La Loba – vlčia žena túto tvorivosť oživuje, čím sa náš život stáva slobodný a prirodzený. Symboly ukryté v textoch piesní sa dotýkajú nášho nevedomia, dôležitosť symbolov v našom živote spočíva v tom, že to čo nevieme vyjadriť vlastnými slovami, vyjadrí naša duša. Takáto pieseň zasiahne ľudí každého v inej vrstve svoje duše a preto možno povedať, že má silný duchovný charakter.

Šesť skladieb sa dotýka súčasných spoločenských tém. Pieseň Krajina obyčaj vznikla v čase nástupu druhej ekonomickej krízy, odhalenia kauzy Gorila a v čase úmrtia Václava Havla. Pieseň Brat a sestra hovorí o rodinných väzbách, alkoholizme a nefunkčnosti rodiny. Skladby Drahokam, Mesiac nad Nílom, Nočná láska a Žaba sú o láske a jej trojrozmernosti – eros, fília a agapé.

Čo sa týka plánov kapely Romanika na najbližšie obdobie, ich dlhodobým zámerom je vytvárať a šíriť vlastnú autorskú slovenskú tvorbu, ktorá presahuje do viacerých žánrov, s tendenciou prispieť k zvyšovaniu povedomia o rôznorodosti slovenskej hudby a zároveň inšpirovať kultúrnu obec. Počas budúceho roka plánujú zorganizovať a zrealizovať Romanika La Loba Turné 2019 po slovenských mestách.