Spomienka na Mareka

Krátky život hudobného skladateľa, klaviristu a interpreta Mareka Brezovského bol dynamický, naplnený tvorivým úsilím i osobným bojom. Skončil sa jeho nečakaným odchodom v roku 1994. S odstupom času je ale  jasné, že príbeh jeho tvorby sa rozvíja ďalej.

V týchto dňoch, by sa autor dožil 50-tich rokov a v novej úprave piesne Biele pierko sa s ním symbolicky spojila celá blízka rodina. Marek skomponoval pieseň už v roku 1993. Bola jednou z viacerých piesní, ktoré vznikli ako súčasť televízneho filmu Muzikál. Režíroval ho Zoro Laurinc, ktorý súčasne napísal ku všetkým piesňam texty. Už počas nahrávania skladby vznikla aj jej orchestrálna verzia. Krátko na to Marek navždy odišiel.

Roky plynuli, Marekova hudba si postupne nachádzala cestu k poslucháčom, najmä zásluhou jeho hudobných súpútnikov a vďaka vzniku legendárneho projektu Hrana.

Nový text piesne  je  intímnou spomienkou na Mareka. Táto verzia piesne nikdy nebola nahratá a rodina sa k nej znovu vrátila so súhlasom pôvodného textára Zora Laurinca. Pieseň s novým názvom Bol to vánok zaranžoval a zrealizoval rodinný priateľ Matúš Uhliarik, ktorý sólový spev zveril Mirke Brezovskej.

Hoci som s bratom Marekom tvorivo spolupracovala, žiadnu jeho pieseň  som nestihla naspievať, odišiel priskoro, povedala speváčka, textárka a prekladateľka Mirka Brezovská.

Ján Pallo