Vianoce #20: Noc Vianoc

Slovenská speváčka Lucia Gibarti vdýchla prastarej kolede O Holy Night nový život. Celosvetovo obľúbená, veľmi emotívna, koleda z 19. storočia sa v priebehu vyše 170 rokov dočkala mnohých interpretácií, prekladov i textov. Pôvodné francúzske znenie Cantique de Noël, bolo prvotne, hneď po zložení, preložené do anglického jazyka. O niekoľko rokov sa dočkala anglického pretextovania do najznámejšej podoby skladby, ktorá v tejto textovej úprave znie svetom dodnes. Slovenskú verziu Lucia Gibarti nazvala Noc Vianoc.

Vianoce sú pre mňa najkrajší a najčarovnejší sviatok v roku a k nim neodmysliteľne patrí aj dobrá hudba, ktorá tú celú atmosféru ešte umocňuje. A ja som chcela prispieť svojou troškou. Počas debaty ohľadom ďalšej produkcie sa mi opäť po dlhom čase do uší dostala pieseň O Holy Night. Priznám sa, že pieseň som v minulosti zachytila, no nikdy som si ju nezaspievala. No v ten deň, keď som si ju prvýkrát zanôtila, mi telom okamžite prebehli zimomriavky a pocítila som tú emóciu, ktorú tá pieseň v sebe má. A vždy, ak takýto pocit u mňa príde, viem, že je to ono a vkladám do toho srdce. Okamžite mi v hlave začal znieť slovenský text a bolo rozhodnuté, priblížila Lucia Gibarti zrod slovenskej verzie starej koledy.

Speváčka sa tentokrát rozhodla novinku vydať prostredníctvom lyrics videa a nie klasického videoklipu. Vo videu sa však speváčka objaví. Tá pieseň je pre mňa tak čistá a krásna a to hlavne melódiou, že som si iný spôsob zobrazenia ani nevedela predstaviť, aby celkový dojem z hudby nenarušil. Myslím, že v tomto prípade určite platí, že v jednoduchosti je krása.