Monika Melocíková: Cancerária

Toto nie je ďalšia kniha o tom, ako dosiah­nuť víťazstvo nad druhou najčastejšou príči­nou úmrtia na Slovensku. Nechcem vyzerať ako skeptik – skôr sa pokladám za realistku, a tak o happyende v mojom prípade nebude reč a v tejto publikácii ho ani nečakajte. Ča­kajte predovšetkým úprimnú a mimoriadne intímnu spoveď mladej ženy, ktorá sa snaží vytiahnuť zo svojej zúfalej situácie maximum pozitívneho, čo-to pochopiť a stať sa lepším človekom.

Cancerária je blog plný nádeje. Honorár za túto knihu putuje v plnej výške Občianskemu združeniu Onkológia Banská Bystrica. Kniha Moniky Melocíkovej vyšla v Nakladateľstve Naše vojsko.