Nová rozprávková kniha Websterovci

Tvorcovia populárneho večerníčku a kníh Mimi a Líza vytvorili nový animovaný seriál, ktorý sa ako prvý na Slovensku robí 3D technológiou. Moderná pavúčia rodinka Websterovci rozveselí všetky deti nielen v telke, ale aj v knihe s názvom Websterovci.

Autorkou námetu je producentka a režisérka Katarína Kerekesová. Ako prezradila, nápad vyplynul z jej neustáleho domáceho boja s pavúkmi. Splietali pavučiny s takou vytrvalosťou, že som začala rozmýšľať o vzťahoch medzi nimi, čiže pavúčej spoločnosti. A vzápätí som si uvedomila ich podobnosť so spoločnosťou našou. Ich sieť je metafora medziľudských vzťahov, teda rodiny aj priateľov.

Hlavnou hrdinkou príbehu Websterovci je 6-ročná Lili. Vždy sa postará o úsmevné pohromy v domácnosti. No nezaostáva za ňou ani jej adolescentný brat Hugo, sklerotická babka, dedko vynálezca alebo otecko pracujúci v distribučnom centre na mušie konzervy či mamička s vášňou pre zdravý životný štýl. Žijú vo výťahovej šachte, odkiaľ sa na vláknach spúšťajú za najväčšími zážitkami.

Na novom rozprávkovom projekte pracuje veľký tvorivý tím. Vytvorené príbehy prepísala do knižnej podoby Vanda Rozenbergová. Toto je moja prvá rozprávková kniha, prezrádza a zároveň dodáva: Práca na nej ma veľmi bavila. Najskôr som dostala scenár, neskôr som si už mohla pozrieť jednotlivé animované rozprávky tak, ako postupne vznikali. Je to nádherná práca tvorivého kolektívu Kataríny Kerekesovej. Ja som Websterovcov len prepísala. Snažila som sa, aby sa príbehy dobre čítali deťom. Dosiahnuť zjavnú ľahkosť a zároveň múdrosť vo výsledku je ťažšie než v tvorbe pre dospelých. Rozprávky by totiž nemali byť jednoduché, ale súčasne aj áno.

Autorom nádherných knižných ilustrácií je Boris Šima. Navrhol aj výtvarnosti do animovaného seriálu Websterovci. Pri práci na výtvarnostiach do animovaného seriálu Websterovci som musel spolupracovať s tímom, zohľadňovať pripomienky animátorov a tvorcov 3D. Práca na knižných ilustráciách bolo naopak komornejšia. Aj keď som vychádzal z výtvarných návrhov pre seriál, mohol som ich už urobiť úplne po svojom.

Websterovci sú prvý 3D animovaný seriál, aký na Slovensku vznikol. Doposiaľ sme mohli od slovenských tvorcov vidieť 3D animáciu najmä v reklame. Podobne aj Tomáš Mikuľak, ktorý má na starosti supervíziu 3D, pôsobil niekoľko rokov vo svete reklamy. Je to nový svet, aj keď pracovné nástroje zostali rovnaké. Pri Websterovcoch som sa musel viac špecializovať na vytváranie nástrojov a postupov na to, aby celý 3D proces mal zmysel a bol uľahčením našej práce. Každý deň sa mi niečo vracia od kolegov na opravu a doladenie, lebo moja predstava o fungovaní nebola dostatočná. Je to celé o hľadaní tej najjednoduchšej cesty, ktorá musí mať pravidlá. A toto celé bolo a je možné len preto, že všetko ostatné zvláda a rieši moja drahá manželka, ktorej sa chcem takto poďakovať.

Milan Buno, literárny publicista