Škola nie je výchovný tábor

Učiteľ sa takmer denne stretáva so žiakmi s inými prejavmi správania, iným charakterom a vlastnosťami. S odlišným kultúrnym a rodinným zázemím. A s mnohými problémami, ktoré musí riešiť. Pri nedisciplinovanom správaní žiaka môže učiteľ reagovať jeho potrestaním, a to zadaním úlohy navyše, presadením žiaka či jeho vyvolaním k tabuli. Hrozba trestu je ďalšou možnosťou. Ale čo je najlepšie z pohľadu skúseností učiteľov? Prečítajte si skutočné príbehy.

Presne o tom je kniha Škola nie je výchovný tábor. Je to inšpiratívna príručka plná učiteľských príbehov a trikov, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách.

Knihu tvoria skutočné príbehy učiteľov a konkrétne situácie, s ktorými sa stretli počas svojej pedagogickej praxe. Príbehy sa týkajú problémových a agresívnych žiakov, detí s ADHD, autizmom či s poruchami správania. Nájdete v nej aj skúsenosti učiteľov so vzdelávaním a s výchovou rómskych detí a detí z rodín, v ktorých úradujú vulgarizmy, klamstvá, agresivita, alkohol a tabak. Jednotlivé kapitoly vám ponúknu rady, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách.

Táto kniha neposkytuje návod, ako riešiť problémové situácie. Univerzálne riešenie neexistuje. Každý učiteľ si prežil svoju vlastnú skúsenosť a snažil sa na vzniknutú situáciu zareagovať tak, ako najlepšie vedel. Mnohé príbehy sú ukončené vlastnými odporúčaniami a skúsenosťou osvedčenej praxe, tvrdí autorka Mária Belešová.

V knihe okrem iného nájdete:

 • Kto sú problémoví žiaci?
 • Žiak s hyperkinetickou poruchou
 • Autizmus a aspergerov syndróm
 • Agresivita
 • Alkohol a tabak
 • Záškoláctvo
 • Šikanovanie
 • Krádeže
 • Klamstvo
 • Vulgarizmy a drzosť
 • Neúcta voči učiteľom zo strany žiakov
 • Rómske dieťa v škole

Autorka Doc. Mária Belešová pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike vzdelávania detí v predprimárnom a v mladšom školskom veku. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou vynárajúcej sa gramotnosti detí a čitateľskej gramotnosti žiakov a ich miestom v edukačnom prostredí predprimárneho a primárneho vzdelávania, ich rozvoju v podmienkach rodinného prostredia. Bola hlavnou riešiteľkou a aj v súčasnosti je spoluriešiteľkou viacerých výskumných projektov.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje diagnostikovaniu žiaka, pedagogickej propedeutike, základom komunikačnej gramotnosti, teórii kultúrnej gramotnosti, teórii a praxi primárneho vzdelávania a didaktike primárneho vzdelávania. Okrem bohatej publikačnej činnosti odborných monografií, učebníc a vedeckých štúdií rada píše aj neodborné texty a tvorí i náučnú poéziu pre deti.