Kniha

Tým, ktorých hudba zachránila

Máloktorá veta tak vystihuje podstatu hudby, ako tá, ktorá otvára novú knihu producentky Susan Rogersovej, Milovaná hudba: Venované Artovi, ktorého hudba zachránila. Špeciálne Artovi, ale inak všetkým, ktorí sa vedia s týmto venovaním naplno stotožniť. Keď […]

Kniha

Škola nie je výchovný tábor

Učiteľ sa takmer denne stretáva so žiakmi s inými prejavmi správania, iným charakterom a vlastnosťami. S odlišným kultúrnym a rodinným zázemím. A s mnohými problémami, ktoré musí riešiť. Pri nedisciplinovanom správaní žiaka môže učiteľ reagovať jeho potrestaním, a to zadaním […]