Krotil čertov a našiel krásu

Tvorba Mariána Vargu prináša nečakané a vzácne prekvapenia aj po jeho odchode –  novoobjavené klavírne skladby z jeho raného obdobia, keď bol žiakom ĽŠU a zároveň navštevoval hodiny kompozície u profesora Jána Cikkera, sa teraz vďaka Spoločnosti Mariána Vargu dostávajú do rúk mladých umelcov, pedagógov i všetkých milovníkov hudby a najmä klavírnej tvorby vo forme veľkorozmernej plnofarebnej publikácie, ktorá obsahuje takmer 20 skvostných skladbičiek v notovom zápise. Obohatená je o príbehy a spomienky Mariánových priateľov a originálne ilustrácie. Jej súčasťou je download kód na stiahnutie nahrávky všetkých skladieb v interpretácii popredného klaviristu Ivana Šillera, prípadne nahrávka na CD.

Publikácia O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu je určená predovšetkým deťom, žiakom klavírnej hry, ktoré sa stretnú s menom Mariána Vargu možno po prvýkrát. Predstavujeme ho preto aj formou originálneho životopisu od Mariána Jaslovského, cez príbeh Daniela Heviera, ale najmä prostredníctvom vzácnych autentických spomienok samotného Mariána Vargu a jeho bývalých spolužiakov a priateľov Danky Chovanovej-Belicovej, Vladimíra Bokesa a Tomáša Berku, v ktorých približujú okolnosti vzniku týchto skladieb v rokoch 1959 – 1963. Publikáciu graficky veľmi príťažlivo spracovala a ilustrovala Han Illu.

Nedeliteľnou súčasťou knižky je nahrávka skladieb v podaní popredného klaviristu Ivana Šillera. K dispozícii je prostredníctvom jedinečného kódu na stiahnutie, prípadne na CD nosiči. Nahrávalo sa na koncertnom krídle Fazioli v showroome My Piano, jednom z najlepších nástrojov, ktorý je aktuálne na Slovensku klaviristom k dispozícii. Nahrávka vznikla v realizácii štúdia Real Music House a v hudobnej réžii Jozefa Luptáka.